Till innehållet

Ansvariga politiker och chefer

Politiker

Det är politikerna i nämnen för stöd, vård och omsorg samt nämnden för arbete, kompetens och välfärd som är ansvariga för frågor om till exempel äldreomsorg, sociala frågor, integration och stöd till barn och familjer. 

Politikerna i Östra Värmlands överförmyndarnämnd ansvarar för frågor om exempelvis god man och överförmyndare.

Kommunen har även ett råd för funktionshinderfrågor som består av politiker och representanter från handikappföreningarna i kommunen.

Chefer och verksamhetsansvariga

Du är varmt välkommen att kontakta våra verksamhetsansvariga. 

Kontaktuppgifter

Eva Lotta Lindskog - Förvaltningschef för stöd, vård och omsorgsförvaltningen
evacharlottak.lindskog@kristinehamn.se

0550-886 33

Kambiz Asadollahi - Förvaltningschef för arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen
kambiz.asadollahi@kristinehamn.se

0550-88651

Elisabet Aass Jonsson - verksamhetschef för äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård
elisabet.aassjonsson@kristinehamn.se

0550-884 24

Jenny Sundquist - verksamhetschef äldreomsorg, särskilt boende
jenny.sundquist@kristinehamn.se

0550-884 06

Ulrika Gullberg - verksamhetschef för funktionsstöd
ulrika.gullberg@kristinehamn.se

Ann-Christin Andersson Leeman - Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
ann-christin.anderssonleeman@kristinehamn.se

0550-88433

Jennie Steen - Socialt ansvarig samordnare (SAS)
jennie.steen@kristinehamn.se

0550-88 523

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".