Till innehållet

Ansvariga politiker och chefer

Politiker

Det är politikerna i socialnämnden  som är ansvariga för frågor om till exempel äldreomsorg, sociala frågor och stöd till barn och familjer. 

Politikerna i Östra Värmlands överförmyndarnämnd ansvarar för frågor om exempelvis god man och överförmyndare.

Kommunen har även ett råd för funktionshinderfrågor som består av politiker och representanter från handikappföreningarna i kommunen.

Chefer och verksamhetsansvariga

Du är varmt välkommen att kontakta våra verksamhetsansvariga. 

Kontaktuppgifter

Eva Lotta Lindskog - socialchef
evacharlottak.lindskog@kristinehamn.se

0550-886 33

Erna Blom - verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen (IFO)
erna.blom@kristinehamn.se

0550-884 56

Elisabet Aas Jonsson - verksamhetschef för äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård
elisabet.aasjonsson@kristinehamn.se

0550-884 24

Jenny Sundquist - verksamhetschef äldreomsorg, särskilt boende
jenny.sundquist@kristinehamn.se

0550-884 06

Ulrika Gullberg - verksamhetschef för funktionsstöd
ulrika.gullberg@kristinehamn.se

Ann-Christin Andersson Leeman - Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
ann-christin.anderssonleeman@kristinehamn.se

0550-88433

Jennie Steen - Socialt ansvarig handläggare (SAS)
jennie.steen@kristinehamn.se

0550-88 523

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".