Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Ansvariga politiker och chefer

Politiker

Det är politikerna i socialnämnden  som är ansvariga för frågor om till exempel äldreomsorg, sociala frågor och stöd till barn och familjer. 

Politikerna i Östra Värmlands överförmyndarnämnd ansvarar för frågor om exempelvis god man och överförmyndare.

Kommunen har även ett råd för funktionshinderfrågor som består av politiker och representanter från handikappföreningarna i kommunen.

Chefer och verksamhetsansvariga

Du är varmt välkommen att kontakta våra verksamhetsansvariga. 

Kontaktuppgifter

Anne Hölmebakk - verksamhetschef för funktionsstöd
anne.holmebakk@kristinehamn.se

0550-884 51

Anne-Charlotte Brattström - verksamhetschef för äldreomsorgen
charlotte.brattstrom@kristinehamn.se

0550-884 24

Erna Blom - verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen (IFO)
erna.blom@kristinehamn.se

0550-884 56

Eva Lotta Lindskog - socialchef
evacharlottak.lindskog@kristinehamn.se

0550-886 33

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".