Till innehållet

Vågparken

Vågparken är en historisk plats. Hit kom den viktiga järnmalmen för att vägas och sedan skeppas vidare över Vänern, ut i världen. Vågparken är döpt efter den järnvåg som användes vid utskeppningen av Bergslagens järn. 

Historisk järnväg, byggnadsminne och minnessten

Här i Kristinehamn slutade järnvägen från Sjöändan, en järnväg som öppnades för trafik 1850. Syftet med den smalspåriga järnvägen var att samla ihop järnet från Bergslagen till lastplatsen Sjöändan vid Bergsjöns södra del, och transportera det vidare till Vänern. 

Intill parken ligger stadens äldsta stenhus och byggnadsminne, Nordenfeldtska gården. Läs mer om gården i Länsstyrelsens dokument.

År 1961 beslutade Kristinehamns kommun att en minnessten skulle resas med anledning av ”Christinehamn-Sjöändan Jernväg 1849-1874”. Det blev en relief gjuten i brons av konstnären Bengt Everhall. År 1991 ställdes en gammal järnvåg upp i Vågparken. Den symboliserar att det var i Kristinehamn världsmarknadspriset på järn en gång sattes.

Visa parken i vår digitala karta

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".