Till innehållet

Föreningsdagen 2024

Boka in lördagen den 14 september redan nu!

Då arrangerar Kristinehamns kommun återigen en föreningsdag för alla ideella föreningar i kommunen. Det är gratis för föreningarna att ställa ut och fri entré för alla besökare.

Tid: Lördagen den 14 september klockan 11-15 

Plats: Kristinehamns Arena 

Vill du anmäla din förening? Mer information om hur och när anmälan ska göras kommer att publiceras på kristinehamn.se i mitten av april.

Föreningsdagen 2023

Föreningsdagen 2023 var ett arrangemang för ideella föreningar som genomfördes i Kristinehamns Arena i mitten av september. Drygt 60 ideella föreningar deltog och uppskattningsvis 1500-2000 besökare var på plats.

I den utvärdering kommunen gjort efter föreningsdagen har drygt tre fjärdedelar av de deltagande föreningarna svarat och där ges en mycket positiv bild av dagen:

  • 96 procent tyckte att arrangemanget var mycket bra eller ganska bra
  • 82 procent var nöjda med sin placering i arenan
  • 33 procent såg en koppling mellan föreningsdagen och ett ökat intresse för att komma och prova på föreningens verksamhet och/eller bli medlem
  • 94 procent vill se fler föreningsdagar

Det föreningarna framför allt lyft som positivt är det stora antalet deltagare och besökare, arenan som plats och att man upplevt att man fått bra information och hjälp från kommunens medarbetare. Det upplevdes också positivt att arrangemanget var gratis så att alla föreningar som ville hade möjlighet att vara med. Bland det som fungerade sämre nämns bland annat att underlaget i arenan inte var så bra att dansa på och att scenen inte fungerade så bra som det var tänkt. Medan vissa föreningar på scenen upplevde att det var svårt att nå fram med sin musik, tyckte några föreningar i montrarna att de tidvis stördes av ljud från scenen. Det är något kommunen tittar på inför arrangemanget 2024, för att kunna lösa på ett bra sätt.

Exempel på kommentarer från föreningarna i utvärderingen:

”Otroligt bra initiativ o VIKTIGT för att ge kristinehamnarna möjlighet att se hur mycket föreningar vi faktiskt har”

”Ett bra arrangemang som lockade olika åldrar”

”Bra lokal, bra blandning av föreningar. Bra kontakt med kommunens personal.”

”Det var väldigt hög ljudnivå på arenan med så många olika människor som pratade samtidigt samt olika aktiviteter”

”Kul med så många föreningar och att det var mycket prova på!”

”Ljudnivå från scenen möjligen lite hög emellanåt men musikprogrammet var också ett trevligt inslag i bakgrunden så helhetsmässigt tyckte jag det var bra”.

”Trevlig dag med positiv eftersmak”

Deltagarlistan fylls på under våren.

Denna information fylls på under våren.

Program för Föreningsdagen 2024 är inte framtaget ännu, utan läggs in då det är klart.

Kontaktuppgifter

Torunn Åstholm - Utredare
Torunn.Astholm@kristinehamn.se

0550-881 71

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".