Till innehållet

Hiss, installation eller ändring

hiss 16.9.jpg

Anmälan behövs 

Om du vill installera en hiss eller ändra en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till kommunen. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet. Efter installationen genomförts ska godkänt besiktningsprotokoll redovisas och slutbesked utfärdas innan hissen får tas i bruk.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan om du vill

 • installera en ny hiss i en byggnad eller till en byggnad
 • göra en ändring av en befintlig hiss

Du behöver istället bygglov om

 • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om hissen innebär ett nytt hissmaskinrum på taket.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Fasadritning (om utvändiga ändringar görs)
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • Brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Du kan även läsa mer om anmälanspliktiga åtgärder på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".