Till innehållet

Livsmedelsrapporter

Här kan du se livsmedelsrapporter från alla restauranger, caféer, kiosker och företag som hanterar livsmedel i Kristinehamn. Rapporterna ligger samlade i kartan Handla och ät som finns i Kristinehamns kartportal. 

Så hittar du i kartan

De orange ikonerna i kartan markerar olika restauranger och liknande. Leta rätt på önskat företag (med hjälp av zoom-funktionen +/-) och klicka på ikonen. När du har gjort detta visar sig en informationsruta med företagets namn, adress och tillhörande kontrollrapporter. Nu kan du via bilagornas länkar läsa vald kontrollrapport.

Misstänker du att du blivit matförgiftad efter att ha ätit på restaurang? Då kan du anmäla det till oss.

Anmäl misstänke om matförgiftning

Våra inspektörer har då möjlighet att utreda ärendet om vi får informationen så fort som möjligt. Det kan även vara fler som hört av sig om samma problem.

När vi får in en anmälan om misstänkt matförgiftning så tar inspektörerna kontakt med restaurangen för att kunna se hur maten hanteras (till exempel förvaring och temperaturer) och hur personalen sköter hygienen. Det kan bli aktuellt med provtagning av maten, proverna skickas till laboratorium för analys.

Vid misstanke om matförgiftningsutbrott kontaktar inspektörerna landstingets smittskyddsenhet. Landstinget kan sedan uppmana dig att ta prover vid närmaste vårdcentral. Det kan bli en viktig del i utredningen för att kunna spåra vad som orsakade matförgiftningen.

När våra inspektörer är ute och kontrollerar en restaurang, kafé, pizzeria eller butik så tittar de bland annat på innehållet i menyn, att restaurangen kan servera det som står där. Det är viktigt att du som kund vet vad du får. Om du till exempel är allergiker ska du känna dig trygg med att veta att innehållet verkligen stämmer med det du kan läsa dig till i menyn.

Planerade kontroller genomförs oanmält. Livsmedelsverket har beslutat om kontrollområden som ska granskas. Vi utgår från de olika kontrollområdena och bockar av enligt checklistor.

Några av de kontrollområden som vi tittar på är rengöring, temperatur, personlig hygien, märkning, spårbarhet, skadedjur, lokalernas skick med mera.  Efter kontrollerna görs en bedömning av verksamheten enligt nedan:

• Inga noterade avvikelser.
• Avvikelserna bedöms som mindre allvarliga och bör åtgärdas omgående.
• Avvikelserna bedöms som allvarliga och föranleder till åtgärder och uppföljande kontroll.

Om företaget får en allvarlig avvikelse gör vi en uppföljande kontroll för att säkerställa att bristerna är åtgärdade.

Samtliga livsmedelsföretag inom kommunen är riskklassade. Verksamheter som har hög risk hanterar till exempel rått kött eller kyler ned mat. Restauranger och pizzerior är exempel på detta. De med låg risk omfattar verksamheter som har enklare hantering som till exempel kaféer och livsmedelsbutiker som endast har förpackade varor. I och med riskklassningen räknar man ut, via ett poängsystem, hur många kontrolltimmar respektive företag ska ha. Kontrolltiden styr hur ofta vi utför kontroller. Till exempel får en restaurang normalt två kontroller per år och en mindre livsmedelsbutik, som endast säljer färdigförpackade varor, kontrolleras var tredje år.

Kontaktuppgifter

Anna Roos - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
anna.roos@kristinehamn.se

0550-882 64

Hanna Jibbefors - miljö- och hälsoskyddsinspektör
hanna.jibbefors@kristinehamn.se

0550-858 07

Ida Lindbäck - miljö- och hälsoskyddsinspektör
ida.lindback@kristinehamn.se

0550-882 11

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".