Till innehållet

Vad gör en processoperatör

Vad gör egentligen en processoperatör?

Som processoperatör består dina arbetsuppgifter av att övervaka och styra tillverkningsprocessen av olika typer av produkter. Det kan t.ex. vara inom pappersindustrin, stål- och metallindustrin och läkemedelsindustrin.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".