Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gator, parker, skog, fastigheter, lokalvård och kosthållning. Nämnden ansvarar även för renhållningsverksamheten som samlar in kommunens hushållsavfall samt kommunens vatten- och avloppshantering. 

Tider och representanter

Tekniska nämnden sammanträder följande dagar under 2020. Tiden är klockan 14. 

 • 28 januari
 • 18 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 15 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december 

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen består av fem avdelningar: gatu- och fritidskontoret, renhållningsavdelningen, VA-avdelningen, kostavdelningen och fastighetsavdelningen.

Gatu- och fritidskontoret

Gatu- och fritidskontoret ansvarar för nybyggnad, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät, parker, grönområden och industrispår. Avdelningen har också hand om trafikfrågor, parkeringsövervakning, flyttning av fordon samt parkeringstillstånd. Fritidskontoret ansvarar för kommunens fritidsanläggningar och fördelar även kommunens ekonomiska stöd till föreningslivet.

Renhållningsavdelningen

Renhållningen sköter insamlingen av hushållsavfall från hushåll och verksamheter, fastighetsnära återvinning och driver Strandmossens avfallsanläggning.

VA-avdelningen

VA-avdelningen ansvarar för drift, underhåll och nybyggnad av kommunens ledningsnät för vatten och avlopp. Avdelningen arbetar också med drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsverk.    

Kostavdelningen

Kostavdelningen ansvarar för kommunens kosthållning och driver kommunens tillagnings- och serveringskök, till exempel i skolorna.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för kommunens byggnader, anläggningar, skog och fastigheter. Det innebär till exempel drift och underhåll, uthyrning, hyresavtal, markförsörjning, tomträtter och hamnverksamhet (strategiska frågor ligger dock under kommunstyrelsen).

Förvaltningschef

Förvaltningschef på tekniska förvaltningen är Andreas Rudsvik.

Kontaktuppgifter

Helén Bergman - nämndsekreterare
helen.bergman1@kristinehamn.se

0550-881 23

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".