Till innehållet

Studie- och yrkesvägledning

Från förskola till avslutad gymnasieutbildning finns många vägar att gå. Studie- och yrkesvägledarnas huvudsakliga uppdrag är att informera och vägleda eleverna inför kommande studie- och yrkesval. De är också ett stöd för lärarna i deras arbete med studie- och yrkesorientering i undervisningen. 

Kontaktuppgifter

Jessica Jönsson - studie- och yrkesvägledare Brogymnasiet
jessica.jonsson@kristinehamn.se

0550-884 20

Emma Larsson - studie- och yrkesvägledare Brogymnasiet - FT, Gysär, IM, IM-språk , VO
emma.larsson@kristinehamn.se

0550-883 92

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".