Till innehållet

Nämnden för stöd, vård och omsorg i korthet – januari 2024

På nämnden för stöd, vård och omsorgs sammanträde den 25 januari fattades beslut om bland annat bonus till sommarvikarier och erbjudande om feriearbete.

Bonus och feriearbete inför sommaren 2024

Bonus till sommarvikarier och erbjudande om feriearbete till ungdomar slog väl ut och skapade en stabilitet för verksamheterna under sommaren 2023. Nämnden för stöd, vård och omsorg beslutar därför att erbjuda bonus till vikarier samt att erbjuda feriearbete till ungdomar även under sommaren 2024.

- Det blev en mycket positiv respons 2023 och nu hoppas vi att sommaren 2024 ger ytterligare ungdomar möjligheten att prova på yrket. Jag hoppas att alla som jobbade förra året känner sig varmt välkomna tillbaka även i år, säger Jane Larsson, ordförande i nämnden för stöd, vård och omsorg.

Under 2024 kommer ett liknande upplägg för bonus till sommarvikarier att erbjudas, där vikarier som jobbar 8 veckor har rätt till bonus. Nytt för i år är att förvaltningen även har en söka tidigt-bonus, som innebär att den som söker sommarjobb inom vård och omsorg senast den 31 mars och hinner påbörja sin introduktion och bredvidgång senast den 30 april är berättigad till en extra bonus på 2000 kronor. Maxbeloppet som bonusen kan uppgå till är 9000 kronor per person.

Förvaltningen kommer även att erbjuda feriearbete till 33 ungdomar under 2024. Kostnaden för bonus och feriejobb uppgår till ca 1580 tkr och finansieras inom ram samt med stadsbidrag.

Övriga ärenden

Andra ärenden som avhandlades under nämnden för stöd, vård och omsorgs senaste sammanträde var bland annat brukarundersökning funktionsstöd och rutin för avfalls- och kemikaliehantering.

Vill du veta mer? Läs protokollet genom att klicka här.