Till innehållet

Vem kan få vård och omsorg?

Kommunens vård och omsorg är till för dig som har behov av stöd och hjälp i din vardag. Vår kärnverksamhet finns inom särskilt boende, hemtjänst och hemrehabilitering. Vi hjälper dig att hitta rätt typ av stöd utifrån dina behov. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, anhörigstöd, hemtjänst och äldreboende. Målet är att du ska leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Det finns idag olika sätt att komma i kontakt med oss. Det kan göras via kontakt från den som behöver hjälp, via sjukhus eller en närstående. Vård och omsorg är biståndsbedömd, vilket innebär att du behöver ansöka om en insats.

Vill du veta mer?

Välkommen att ta kontakt med Biståndsenheten på telefonnummer 0550-886 04, telefontid 8.30-11.30.

Hur ansöker jag om en insats?

Du som är i behov av stöd och hjälp för att klara av din vardag är välkommen att kontakta en biståndshandläggare på socialförvaltningen. Du kan ansöka digitalt via vår e-tjänst eller ta kontakt med en biståndshandläggare.

Om du ansöker om stöd och hjälp, görs en biståndsbedömning. Det innebär att handläggaren gör en utredning där dina behov kartläggs. Man tittar också på hur den sociala situationen ser ut och hur du bor. Det här kan göras genom en träff hemma hos dig eller genom ett telefonsamtal.

Efter den individuella behovsbedömningen fattas ett beslut om vilken typ av stöd du har rätt till. Det görs alltid enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Hur lång tid tar det innan jag får hjälp?

Hur lång tid det tar att få hjälp beror på omfattningen av ditt ärende. Vi arbetar skyndsamt med att handlägga ärendet utifrån fakta och insamlad information.

Om du blir beviljad bistånd skickas en beställning till den hemtjänstgrupp som arbetar i det området du bor, vilka sedan kontaktar dig.

Vad kostar det?

De flesta insatser inom äldreomsorgen är avgiftsbelagda enligt lag. I avgiftssystemet finns dock ett högkostnadsskydd som begränsar den maximala avgiften för den enskilde. Det här betyder att du som har rätt till en insats betalar endast en del av den kostnad som utgår för tjänsten. Högkostnadsskyddet börjar gälla efter 2045 kronor i månaden. Det är 2018 års maxtaxa.

Kontaktuppgifter

Biståndshandläggare stöd, vård och omsorgsförvaltningen

0550-886 04, telefontid 8.30-11.30

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".