Till innehållet

Ansvariga politiker och chefer

Politiker

Det är tekniska nämnden som har hand om frågor om till exempel trafik, städning och snöröjning i kommunen.

Politikerna i kommunstyrelsen ansvarar för frågor om samhällsplanering.

Chefer

Planeringschef – med ansvar för frågor om översiktsplanering, detaljplanering med mera – är Kalle Alexandersson, som du når på telefonnummer 0550-880 02 eller mejl.

Chef för tekniska förvaltningen, som hanterar frågor om till exempel gator och trafik, är Andreas Rudsvik, som du når på telefonnummer 0550-881 12 eller mejl.

Tillförordnad chef för offentlig miljö är Tommy Svärd, 0550-881 81. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".