Till innehållet

Busskort

Under läsåret 23/24 erbjuds kulturskolans elever och Byggets gårdsbesökare som bor i ytterområden busskort från årskurs 7 upp till gymnasiet för att kunna ta sig hem från kulturskolan eller Bygget efter klockan 18.00 då ordinarie busskort går ut.  

Så här går det till

Busskortet är laddat för enkel resa och lämnas tillbaka vid nästa tillfälle på kulturskolan.

Har du lånat ett busskort från Bygget ska du lämna tillbaka busskortet till fritidsledare på respektive skola. För att få ett nytt busskort måste det föregående kortet vara inlämnat. Borttappat busskort ersätts med 30 kr. 

Prata med din lärare eller fritidsledare om du har behov av detta busskort. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".