Till innehållet

Södermalmsparken

Detta är en park som avgränsar stadsdelen Södermalm mot Drevsta verksamhetsområde. Här finns en fotbollsplan och stora vidsträckta gräsmattor och en del större träd. Som små insmugna parker i anslutning till Södermalmsparken finns Linnéplan och Tegnérplan.

Visa parken i vår digitala karta.

Bilden visar gräsytor, gångväg genom parken och intilliggande bostadsområde. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".