Till innehållet

Pågående detaljplanering

Här får du information om vilken status olika detaljplaner har. Du får även mer information om själva detaljplanerna om du klickar in på det området du vill läsa om. Där hittar du dokument som till exempel planbeskrivningar, kartor eller utlåtanden.

Aktuella planer

Område

Beskrivning

Status

Stensta Stensta Mot samråd
Kurlanda Tallunden  Mot granskning
Marieberg Marieberg strand Mot granskning
Rudskoga Gottbol Mot granskning
Skymningen Skymningen Norra Mot antagande
Björneborg Skogsvik Mot samråd
Drevsta Regementsområdet Harberget Mot granskning
Sanna Ändring av detaljplan Sannaheden Har antagits
Kvarnbyn Del av Kvarnbyn På granskning
Medhamn Medhamn Mot samråd
Smedby Ändring av detaljplan för kvarteren Svanen, Ankan och Kalkonen Mot granskning

Vad är en detaljplan?

En detaljplan styr hur ett specifikt markområde får användas. Vanliga typer av användningsområden är till exempel bostadsmark, verksamhetsmark, gatumark, naturmark och parkmark.

Om nya byggnader ska byggas, eller om en byggnad ska få ett annat användningsområde så är det detaljplanen som styr om detta är möjligt eller inte. Det är alltså vägledande i om du får bygglov eller inte.

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg Rudsvik - Planarkitekt
petra.hallbergrudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Thea Falkeling - Planarkitekt
thea.falkeling@kristinehamn.se

0550 - 885 33

Robert Olsson - Planarkitekt
robert.olsson@kristinehamn.se

0550 - 885 50

Adam Nyman - Planarkitekt
adam.nyman@kristinehamn.se

0550 - 885 36

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".