Till innehållet

Kristinehamns historia

Innan Kristinehamn blev stad, kallades platsen för Bro. Bro var en hamn- och marknadsplats som fick sitt namn just för att den låg vid en bro – närmare bestämt bron som gick över Varnan längs riksvägen mellan Sverige och Norge.

Vid bron möttes handelsmän och människor som reste på och längs med Vänern. Här var en bra plats för ett gott liv, tyckte de som stannade till. De kallade platsen för Bro.

Redan Gustav Vasa hade ögonen på Bro när han letade efter en lämplig plats för ett järnbruk nära en bra utskeppningshamn. Det var sedan hans son Karl – som så småningom blev Karl IX – som lät anlägga både hytta och hammarsmedja här på 1570-talet. Platsen var från 1600- och fram till 1800-talen den viktigaste utskeppningsplatsen för Bergslagens stångjärn. Det var här världsmarknadspriset på järn beslutades. Järnets väg till sjön Vänern var också det som skulle komma att driva fram att orten Bro blev stad 1642, under drottning Kristinas förmyndarregering.

Staden, som fick namnet Kristinehamn, blev ett centrum för Bergslagens järn- och träexport. Den ställningen förstärktes i och med att en av landets första järnvägar anlades mellan Kristinehamn och Sjöändan, strax norr om Kristinehamn. Bygget påbörjades 1842 och invigdes 6 september 1850 och hade hästar som framdrivningsmetod fram till 1858 då det första ångloket sattes in på sträckan. Järnvägslinjen kom senare att bli den första länken i Inlandsbanan, där kilometer 0 är placerad vid Kristinehamns järnvägsstation. Bergslagens järn transporterades till Kristinehamn för att därefter färdas först ut på Vänern, vidare till Göteborg – och så småningom ut i världen.

För att påminna om sjöfartens betydelse för stadens tillblivelse, så fick Kristinehamn en båt av modellen bojort i sitt stadsvapen. 

I slutet av 1990-talet byggdes en fullskalig modell av den lilla båten i stadsvapnet – nära 30 meter lång och 130 ton tung. Fartyget, som är byggt enligt gammal holländsk tradition, fick namnet Christine af Bro. På somrarna seglar hon på Vänern och är en populär sommarattraktion i Kristinehamn. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".