Till innehållet

Hembygdsparken

Norrgårdens café är ett rött hus med vita knutar från 1800-talet. Hembygdsgården är belägen i vacker natur med en bäck som rinner genom området. Här finns massor av lokalhistoria i en vacker parkmiljö. Platsen utgör ett populärt rekreationsområde och utflyktsmål. Ett flertal evenemang ordnas på de väl tilltagna gräsytorna, såväl midsommarfirande som teater sommartid. En av de gamla kvarnarna står fortfarande kvar, Mellankvarn, som först hette Smedby kvarn och finns omnämnd i fogderäkenskaper år 1625. Dammbyggnaden härstammar från år 1686 och nuvarande kvarnbyggnad som tillhör hembygdsgården är troligen från år 1811.

Visa parken i vår digitala karta.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".