Till innehållet

Anhörigstöd

Lever du med eller stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller missbruk behöver stöd? De kan vara ditt barn, din syster eller bror, din mor eller far eller kanske din make eller maka. Men det kan också vara en granne eller en vän. Anledningen till behovet av stöd kan bero på olika sjukdomar; fysiska, plykiska eller neuropsykiatriska, eller en skada som bidragit till funktionsnedsättning.

På den här sidan kan du ta del av det stöd som Kristinehamns kommun erbjuder, både biståndsbedömt stöd och övriga aktiviteter. Vill du träffa andra anhöriga och delta på aktiviteter? Här kan du läsa mer om våra anhörigträffar. 

Stöd med biståndsbeslut

Viss typ av stöd som du som anhörig har rätt till är biståndsbedömt. För att kunna få biståndsbedömda insatser behöver du skicka in en ansökan till en biståndshandläggare på kommunen. Utifrån din ansökan och ett samtal vid ett eller flera hembesök kartlägger kommunen vilka behov av stöd du behöver. I nästa steg beslutar biståndshandläggaren vilka insatser du kan beviljas enligt socialtjänstlagen eller LSS.

Avlastning i hemmet utförs av den hemtjänstgrupp som ansvarar för det geografiska området där du bor.

För mer information kontakta biståndshandläggare via kommunens växel på telefonnummer 0550-880 00.

Avlösarservice är hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter. Avlösarservicen sker i hemmiljö eller närliggande område. Avlösarservicen ska inte ersätta förskola eller fritidshem.

Vad kostar avlösarservicen?

Att ha avlösarservice kostar inget för dig.

Vem kan få avlösarservice?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt LSS.

Vill du ansöka om avlösarservice?

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om avlösarservice hos kommunens LSS-handläggare. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Ansök om avlösarservice 

Kontakta kommunens LSS-handläggare om du har frågor. Du når de via växeln på 0550-880 00.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är ett stöd för barn, ungdom och vuxna. Syftet är att ge den enskilde möjligheter till rekreation och miljöombyte. Det skapar också tillfälle för anhöriga att få avlösning.

Korttidsvistelse kan man ha från ett dygn upp till cirka en vecka i taget. Det är handläggaren som tar beslut om man har rätt till korttidsvistelse och i så fall hur mycket korttidsvistelse man får.

Mellanrubrik: Vill du ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet?

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om korttidsvistelse hos kommunens LSS-handläggare. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Kontakta kommunens LSS-handläggare. Du når de via växeln på 0550-880 00.

Ansök om korttidsvistelse

Korttidsboende är en tillfällig boendeform för den som på grund av ålder, en sjukdom eller funktionsnedsättning har stora behov av tillsyn och omvårdnad. Korttidsboende är en biståndsbedömd insats, och kan ibland beviljas i väntan på en plats på särskilt boende, som avlastning för anhörig som vårdar, av sociala skäl eller omfattande omvårdnadsbehov. 

Du som är anhörig kan ansöka om korttidsboende för din närstående när behov uppstår. Avlastningsplatserna finns inom ramarna för korttidsboendet Sörgården i Kristinehamns kommun. Platserna är begränsade och du har möjlighet att ha två perioder åt gången.

För mer information går det bra att kontakta kommunens biståndsenhet på telefonnummer 0550-886 04, telefontid vardagar klockan 8.30-11.30.

Växelvård innebär att din närstående växlar mellan att bo två veckor hemma och vistas två veckor på en växelvårdplats. Platserna är begränsade och finns på Sörgårdens korttidsboende

Det är en biståndsbedömd insats och för mer information går det bra att kontakta kommunens biståndsenhet på telefonnummer 0550-886 04, telefontid vardagar klockan 8.30-11.30.

Stöd som du bokar själv

Om din närstående behöver din hjälp med förflyttning i hemmet, till exempel i sängen, till och från en stol eller liknande, kan du få besök av en av kommunens förflyttningsinstruktörer. Förflyttningsinstruktören visar och handleder i metoder som underlättar vardagen för alla i familjen. Besöken är gratis och bokas via Carin Övringe. Du når Carin på telefonnummer 0550-885 79.

Övrigt stöd

Vi som arbetar på Rehabenheten i Kristinehamns kommun är arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker. Hos oss kan du få stöd om du behöver rehab-insatser i hemmet. Vi erbjuder bland annat rådgivning, träning och olika typer av hjälpmedel.

Du nå Rehabenheten på telefonnummer 0550-885 27 . Våra telefontider är varje vardag mellan klockan 8.00 och 9.00 samt mellan 13.00 och 14.00.

Du kan också läsa mer om rehabilitering här

Kognitiva teamet i Kristinehamn består av ett tvärproffesionellt team och vänder sig till
personer med:

 • minnesproblematik
 • diagnotiserad demenssjukdom
 • anhöriga till personer med demenssjukdom eller minnesproblematik.

Här kan du läsa mer om Kognitiva teamet

Du når teamet måndag till fredag klockan 08.00-10.00 på telefonnummer 0550-868 44.

Samordnaren mot våld i nära relationer arbetar främst med vuxna som utsätts för våld i nära relationer, barn som lever med våld i familjen, våld i samkönade relationer och personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, men ockå med stöd till övriga brottsoffer och anhöriga till brottsoffer. Du kan få stöd genom samtalskontakt, stöd vid myndighetskontakter och under rättsprocessen.

För mer information ring 0550-858 45 eller 070-336 49 85. Du kan också mejla till valdinara@kristinehamn.se.

 

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger kostnadsfritt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.

Läs mer på Brottsofferjourens hemsida eller ring 0550- 122 20.

Du som upplever att du har svårt att hantera ditt humör och att din ilska får negativa konsekvenser för dina anhöriga och dig själv har rätt till stöd för att bryta ditt destruktiva beteende. Välkommen att kontakta Vuxenjouren via telefon 0550-88 400 eller mejl till vuxen@kristinehamn.se.

Parkinson kristinehamn

Kontaktperson: Ulla Emanuelsson
Telefon: 070- 92 35 869
Mejl: Ulla.m.emanuelsson@gmail.com
www.parkinsonforbundet.se

 

Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser

Kontaktperson: Isa Halvarsson
Telefon: 070-410 52 37
Mejl: isa.halvarsson@telia.com

 

Demensföreningen i Kristinehamn

Kontaktperson: Gunnilla Calais
Telefon: 072-236 06 83
Mejl: gunnilla.calais@demensforbundet.se
www.demensforbundet.se

 

FMN Värmland

Rådgivning och stöd till anhöriga och närstående med missbruksproblematik i sin närhet.
Digitalt via Zoom, Tel: 0707-591869, 0707-591917
Mejl: k-hamn.kga@fmn.se
www.mockelnforeningarna.se/fmn

 

Alzheimerfonden

Nationella läger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder. Lägren är gratis och du får möjlighet att knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation och ställa frågor till personal med specialistkompetens inom demensområdet. 


Läger 2022:

 • 10–13/6 i Backåkra/Ystad (barn-/familjeläger)
 • 12–15/8 i Avesta
 • 19–22/8 i Backåkra/Ystad 
 • 26–29/8 i Höga Kusten/Örnsköldsvik 
 • 2–5/9 i Varberg

  Kontaktperson: Stina Arosenius
  Mejl: stina@alzheimerfonden.se
  Telefon: 070-616 55 11

  Du hittar även all lägerinformation och anmälningslänk här: https://fightdementia.se/anmalan-2022/

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".