Till innehållet

Anhörigstöd

Lever du med, eller stödjer du, en anhörig som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller missbruk behöver stöd? Det kan vara ditt barn, syskon, förälder, make eller maka. Men det kan också vara en granne eller en vän.

Anledningen till behovet av stöd kan bero på olika sjukdomar; fysiska, plykiska eller neuropsykiatriska, eller en skada som bidragit till funktionsnedsättning.

På den här sidan kan du ta del av det stöd som Kristinehamns kommun erbjuder, både biståndsbedömt stöd och övriga aktiviteter. Vill du träffa andra anhöriga och delta på aktiviteter? Här kan du läsa mer om våra anhörigträffar. 

Digitalt anhörigstöd

Det digitala anhörigstödet, En bra plats, gör det möjligt för dig som kommuninvånare att ta del av stöd, filmer och information när det passar dig. Stödet är kostnadsfritt för dig som kommuninvånare och du kan vara anonym.

Att träffa andra som upplever likande känslor av förlust och frustration, men också av hopp och glädje, gör det lättare att vara anhörig. En bra plats består av anhöriga i alla åldrar med närstående som är spridda över 170 diagnoser. I det digitala anhörigstödet kan du söka efter andra deltagare baserat på ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning.

Förutom möjligheten att nätverka med andra anhöriga får du via En bra plats också möjligt att ta del av information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Du får också information om det stöd som finns i din närhet.

Du kan registrera dig direkt på enbraplats.se

Ta del av det digitala anhörigstödet här!

Stöd med biståndsbeslut

Viss typ av stöd som du som anhörig har rätt till är biståndsbedömt. För att kunna få biståndsbedömda insatser behöver du skicka in en ansökan till en biståndshandläggare på kommunen. Utifrån din ansökan och ett samtal vid ett eller flera hembesök kartlägger kommunen vilka behov av stöd du behöver. I nästa steg beslutar biståndshandläggaren vilka insatser du kan beviljas enligt socialtjänstlagen eller LSS.

Avlastning i hemmet utförs av den hemtjänstgrupp som ansvarar för det geografiska område där du bor.
Insatsen är biståndsbedömd. För vidare information och kontakt kan du ringa till kommunens biståndshandläggare på något av de telefonnummer du finner längre ned på sidan.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och
miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning.

Avlösarservice i hemmet avser att göra
det möjligt för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Du ansöker om stöd genom LSS via kommunens LSS-handläggare på telefon 0550- 88 000 (växel).

Ansök om korttidsvistelse

Korttidsboende är en tillfällig boendeform för den som på grund av ålder, en sjukdom eller funktionsnedsättning har stora behov av tillsyn och omvårdnad. Korttidsboende är en biståndsbedömd insats, och kan ibland beviljas i väntan på en plats på särskilt boende, som avlastning för anhörig som vårdar, av sociala skäl eller omfattande omvårdnadsbehov. 

Du som är anhörig kan ansöka om korttidsboende för din närstående när behov uppstår. Avlastningsplatserna finns inom ramarna för korttidsboendet Sörgården i Kristinehamns kommun. Platserna är begränsade och du har möjlighet att ha två perioder åt gången.

För mer information går det bra att kontakta kommunens biståndsenhet på telefonnummer 0550-886 04, telefontid vardagar klockan 8.30-11.30.

Växelvård är en form av korttidsboende utformad för dig som bor hemma och av olika anledningar
behöver perioder av förändring i vardagen. Samtidigt får närstående som stöttar dig möjlighet till vila och
avlastning. Växelvård innebär att du bor i ditt egna hem men att du regelbundet under kortare perioder vistas på Sörgården. Hur ofta du kommer och hur länge perioderna är regleras i beslutet från biståndshandläggare. 

Det är en biståndsbedömd insats och för mer information går det bra att kontakta kommunens biståndsenhet.

För personer med minnesproblematik erbjuds dagverksamhet. Målsättningen är att underlätta i det
dagliga livet genom stimulans och aktivering samt att avlasta anhöriga. För mer information och ansökan
kan du kontakta kommunens biståndshandläggare på något av de telefonnummer som finner längre ned
på sidan.

Stöd som du bokar själv

Om din närstående behöver din hjälp med förflyttning i hemmet, till exempel i sängen, till och från en stol eller liknande, kan du få besök av en av kommunens förflyttningsinstruktörer. Förflyttningsinstruktören visar och handleder i metoder som underlättar vardagen för alla i familjen. Besöken är gratis och bokas via Carin Övringe. Du når Carin på telefonnummer 0550-885 79.

Övrigt stöd

Vi som arbetar på Rehabenheten i Kristinehamns kommun är arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker. Hos oss kan du få stöd om du behöver rehab-insatser i hemmet. Vi erbjuder bland annat rådgivning, träning och olika typer av hjälpmedel.

Du nå Rehabenheten på telefonnummer 0550-885 27. Telefontid: mån, tis, tors, fre 08.00-09.00 och onsdag 13.00-14.00.

Du kan också läsa mer om rehabilitering här

Kognitiva teamet i Kristinehamn består av ett tvärproffesionellt team och vänder sig till
personer med:

  • minnesproblematik
  • diagnotiserad demenssjukdom
  • anhöriga till personer med demenssjukdom eller minnesproblematik.

Här kan du läsa mer om Kognitiva teamet

Du når teamet måndag till fredag klockan 08.00-10.00 på telefonnummer 0550-868 44.

Anhörigvårdarkort är ett kort med kontaktuppgifter till person som du önskar ska kontaktas i händelse av att du själv råkar ut för sjukdom eller olyckshändelse. För mer information, och om du önskar få ett kort
hemsänt, kontakta Carin Övringe på telefon 0550-885 79 eller mejl till carin.ovringe@kristinehamn.se.

Samordnaren mot våld i nära relationer arbetar främst med vuxna som utsätts för våld i nära relationer, barn som lever med våld i familjen, våld i samkönade relationer och personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, men ockå med stöd till övriga brottsoffer och anhöriga till brottsoffer. Du kan få stöd genom samtalskontakt, stöd vid myndighetskontakter och under rättsprocessen.

Kontakta samordnaren mot våld i nära relationer om du vill veta mer om vilket stöd våldsutsatta kan få. Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren.

Samordnare våld i nära relationer når du på valdinara@kristinehamn.se samt 070-336 49 85 eller 0550-858 45.

Är det en akut situation ska du alltid kontakta polisen på 112.

 

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger kostnadsfritt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.

Läs mer på Brottsofferjourens hemsida eller ring 0550- 122 20.

Du som upplever att du har svårt att hantera ditt humör och att din ilska får negativa konsekvenser för dina anhöriga och dig själv, har rätt till stöd för att bryta ditt destruktiva beteende.

Välkommen att boka samtalstid via telefon eller mejl. 

Krismottagning för män finns på Karlbergsgatan 2A. Du kontaktar dem via krismottagningenforman@karlstad.se eller på telefon 054-540 11 10.

Vill du kontakta samordnaren för våld i nära relationer gör du det på valdinara@kristinehamn.se samt 070-336 49 85 eller 0550-858 45.

Parkinson kristinehamn

Kontaktperson: Ulla Emanuelsson
Telefon: 070- 92 35 869
Mejl: Ulla.m.emanuelsson@gmail.com
www.parkinsonforbundet.se

Demensföreningen i Kristinehamn

Kontaktperson: Gunnilla Calais
Telefon: 072-236 06 83
Mejl: gunnilla.calais@demensforbundet.se
www.demensforbundet.se

Brottsofferjouren

Ett brott påverkar ofta många fler än den
som blir direkt utsatt. När en familjemedlem,
vän eller kollega utsätts för brott kan hela
familjen behöva stöd. När det gäller brott
som resulterat i dödsfall finns ett stort behov
av stöd till närstående. Hos Brottsofferjouren
kan du få kontakt med en stödperson som
ger medmänskligt stöd, kan förklara hur en
rättsprocess går till och hjälpa till med olika
kontakter. Anhöriga till gärningspersoner kan
också få stöd hos Brottsofferjouren.
Har du frågor eller behöver prata, tveka inte
att ringa oss.
Telefon: 0550 – 122 20
Mejl: info@ostravarmland.boj.se

 

FMN Värmland

Rådgivning och stöd till anhöriga och närstående med missbruksproblematik i sin närhet.
Digitalt via Zoom, Tel: 0707-591869, 0707-591917
Mejl: k-hamn.kga@fmn.se
www.mockelnforeningarna.se/fmn

 

Föreningen Balans

Anhöriga kan genom föreningen få
information, råd, hjälp och stöd.
Vi är personer som upplevt depressioner eller
omväxlande deprimerande och maniska
perioder, har drabbats av ”utbrändhet”
(utmattningsdepression) eller dystymi (en
lindrigare men ibland långvarig form av
depression).
Kontaktperson: Lill Iwersen
Sms: 076-409 18 85
Mejl: lilliwersen@gmail.com

Nu startar Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA, en digital samtalsgrupp för pappor till barn med flerfunktionsnedsättning.

Läs mer här.

NKA:s kunskapsguide för dig som står nära en vuxen person med psykisk ohälsa. 

Läs mer här.

Rapport: Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Läs mer rapporten här. 

Kontaktuppgifter

När du vill kontakta biståndshandläggare ringer du till det telefonnummer som är kopplat till den stadsdel du bor i.

Om du är osäker på vart du ska ringa kan du alltid ringa kommunväxeln på
telefonnummer: 0550-880 00.

 

Villastaden, Ölme, Stenfallet, Stenstaliden, Strand
Telefonnummer: 0550-869 36
Telefontid: 8.30–9.30 måndag-fredag

Irisdal, Uranus, Området runt Uranus
Telefontid: 8.30–9.30 måndag-fredag
Om du är född dag 1-15 i månaden, ringer du: 0550-868 98
Om du är född dag 16-31 i månaden, ringer du: 0550-886 01

Malmen, Djurgården, Enserud, Dye, Skäringsbol
Telefonnummer: 0550-885 31
Telefontid: 8.30–9.30 måndag-fredag

Najaden, Innerstan, Centrala delar
Telefonnummer: 0550-868 98
Telefontid 8.30–9.30 måndag-fredag

Skärgården, Sannakajen, Stenbacken, Sanna
Telefonnummer: 0550-868 64
Telefontid: 8.30–9.30 måndag-fredag

Tullporten, Broängen, Norra torget, Vintergatan
Telefonnummer: 0550-886 01
Telefontid: 8.30–9.30 måndag-fredag

Stampbrogatan, Östermalm, Sandfallet, Marielund, Bergsjön, Bjurtjärn
Telefonnummer: 0550-886 56
Telefontid: 8.30–9.30 måndag-fredag

Nybble, Medhamn, Rudskoga, Skottlanda
Telefonnummer: 0550-868 64
Telefontid: 8.30–9.30 måndag-fredag

Björneborg, Bäckhammar, Vike
Telefonnummer: 0550-886 56
Telefontid: 8.30-9.30 måndag-fredag

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".