Till innehållet

Halkbekämpning

Här hittar du vanliga frågor och svar om halkbekämpning. 

Är det kraftigt snöfall så plogar vi alltid först. När hela vägnätet är plogat börjar vi halkbekämpa med sand på samma sträckor. Inför kyla och snöfall halkbekämpar vi bussleder och infarter med salt.

Har det varit mildväder som slagit om till minusgrader och det finns behov av att halkbekämpa så åker vi ut och sandar så snart vi kan. Då sandar vi alltid vältrafikerade gång och cykelvägar först.

Att sanda trottoaren utanför din fastighet är ditt ansvar. Du kan hämta sand på olika platser i kommunen gratis.

För att underlätta halkbekämpningen lägger vi under vintertid upp sandhögar där du kan hämta sand gratis på följande platser:

  • Centrala Kristinehamn: planen mitt emot Lidl, intill gästhamnen, där den gamla macken fanns
  • Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen
  • Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen
  • Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8
  • Ölme: gamla stationsplan
  • Skottlanda: miljöstationen

Om du råkar ut för en olycka på grund av halka, kontaktar du i första hand ditt försäkringsbolag. Sen anmäler du olyckan via felanmälan.

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".