Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Barn till missbrukande förälder

Växthuset är en gruppverksamhet som bedrivs i samarbete mellan socialtjänsten och skolan. Vi finns till för barn till föräldrar som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller andra droger. Målgruppen är barn mellan 7 och 13 år. Verksamheten drivs av två gruppledare.

Gruppen, på max sju barn, ses två timmar i veckan. Verksamheten är lagd i anslutning till skolan och träffarna sker efter skoldagens slut. Syftet är att hjälpa deltagarna att bryta sin isolering, lyfta bort skuld och skam samt uppmuntra barnen att se sina egna möjligheter. Genom lek, bild, drama, sagor och samtal, utvecklar barnen sin självkänsla och tränas i att bland annat kunna fatta egna beslut.

Vill du vara med?

Samtycke från förälder krävs. Innan barnet kan börja i gruppen träffas ledare, barn och föräldrar för ett samtal. Barnet har också möjlighet att prova på verksamheten vid tre tillfällen. Dessa ligger vanligtvis i början på en ny gruppverksamhet.

För mer information ta kontakt med Gunilla Antonsson.

Kontaktuppgifter

Gunilla Antonsson
gunilla.antonsson@kristinehamn.se

070-616 72 93

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".