Till innehållet

Barn till missbrukande förälder

Växthuset är en gruppverksamhet som bedrivs i samarbete mellan socialtjänsten och skolan. Vi finns till för barn till föräldrar som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller andra droger. Målgruppen är barn mellan 7 och 12 år. Verksamheten drivs av två gruppledare.

Gruppen, på max sju barn, ses två timmar i veckan. Verksamheten är lagd i anslutning till skolan och träffarna sker efter skoldagens slut. Syftet är att hjälpa deltagarna att bryta sin isolering, lyfta bort skuld och skam samt uppmuntra barnen att se sina egna möjligheter. Genom lek, bild, drama, sagor och samtal, utvecklar barnen sin självkänsla och tränas i att bland annat kunna fatta egna beslut.

Att delta i en gruppverksamhet ger barnet möjlighet att upptäcka att:

  • Som barn är man inte ensam om att leva i en familj där någon dricker eller drogar.
  • Alkohol- eller drogberoende är en sjukdom och barn kan inte bota den som dricker eller drogar.
  • Ett barn är aldrig orsak till att en vuxen är beroende av alkohol eller andra droger.
  • Ett barn påverkas och har rätt att få hjälp och att må bra även om någon i dess närhet fortsätter att dricka eller droga.

Vill du vara med?

Samtycke från förälder krävs. Innan barnet kan börja i gruppen träffas ledare, barn och föräldrar för ett samtal. Barnet har också möjlighet att prova på verksamheten vid tre tillfällen. Dessa ligger vanligtvis i början på en ny gruppverksamhet.

Vill du veta mer?

För mer information om verksamheten får du gärna ringa eller mejla till oss. Du får vara anonym. Växthusets gruppledare är Gunilla Antonsson och Linda Kilsby.

Kontaktuppgifter

Gunilla Antonsson
gunilla.antonsson@kristinehamn.se

0550-881 80 och 073-182 64 55

Linda Kilsby
linda.kilsby@kristinehamn.se

0550-881 79 och 070-233 80 36

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".