Till innehållet

Samlokaliserade verksamheter

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare som hushåll, för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet. Det kan exempelvis handla om företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.

Om verksamheten inte delar avfallsbehållare och andra anordningar för hantering av avfall med hushåll betraktas verksamheten inte som samlokaliserad. Kommunen har då ingen skyldighet att hämta verksamhetens förpackningsavfall.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".