Till innehållet

Klagomål

Upplever du problem i ditt boende med till exempel ventilation, fukt, buller eller temperatur ska du först kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Får du ingen hjälp och problemen kvarstår, kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning.

Hur går ett klagomålsärende till?

När vi får in ett klagomål som gäller en bostad startar vi ett klagomålsärende.

Oftast kontaktar vi först hyresvärden eller styrelsen och uppmanar till att de ska utreda och åtgärda problemet. Om detta inte hjälper gör vi en inspektion i din bostad för att få en bild av problemet och för att kunna konstatera om det utgör en olägenhet eller inte.

Om det har konstaterats olägenhet kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att utreda problemet och vidta åtgärder inom en utsatt tid.

Om vi inte kan konstatera olägenhet enligt miljöbalken, fattar miljö- och byggnadsnämnden beslut om att lämna ärendet utan vidare åtgärd. Detta kan du som boende överklaga till länsstyrelsen och det kostar inget för dig.

Kontaktuppgifter

Alexandra Wilhelm - miljö- och hälsoskyddsinspektör
alexandra.wilhelm@kristinehamn.se

0550-882 16

Ida Lindbäck - miljö- och hälsoskyddsinspektör
ida.lindback@kristinehamn.se

0550-882 11

Natalie Broqvist - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
natalie.broqvist@kristinehamn.se

0550-858 42

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".