Till innehållet

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - april 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 17 april 2024.

Information från förvaltningschef 

Rekryteringsprocessen för ny förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är klar. Karin Manner efterträder Maria Lobell, tf förvaltningschef, och tillträder den 12 augusti. Karin kommer närmast från Karlstads kommun där hon arbetat flera år som bygglovschef.

Dataskyddsombud utsågs

Inom Kristinehamns kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för nämndens ansvarsområde och direkt ansvarig för personuppgiftsincidenter. Daniel Hedegren, IT- och informationssäkerhetssamordnare på Digitaliseringsavdelningen valdes till nytt dataskyddsombud för miljö- och byggnadsnämnden.

Övriga ärenden

I övrigt gick nämnden igenom aktuella tillsynsärenden och nya ärenden som är överklagade, samt uppföljning av ekonomin för mars månad.

Vill du veta mer? 

Här hittar du protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden.