Till innehållet

Vår värdegrund

Vi tycker att ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap skapas genom dialog och samarbete. Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation.

Hos oss ansvarar du för såväl din egen som organisationens utveckling. När alla tar ansvar för att bidra till en positiv och hälsosam arbetsmiljö ger det kraft och energi samtidigt som vi känner arbetsglädje på jobbet.

Som medarbetare ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt. Tillsammans gör vi varje dag vårt bästa för Kristinehamns invånare!

Vår värdegrund

Kristinehamns kommuns värdegrund är utgångspunkten för vårt ledar- och medarbetarskap. Vår värdegrund bygger på ett antal grundprinciper eller grundvärden som alla, oavsett roll i organisationen, förväntas agera utifrån:

Vi finns för Kristinehamnarna

Vi arbetar för att tillmötesgå våra invånares behov och visar respekt och ödmjukhet för uppdraget. Att arbeta effektivt med kommunens skattepengar, rättssäkert och med hög kvalitet är viktiga ledstjärnor.

Vi visar lojalitet till demokratiska principer

I Kristinehamns kommun arbetar vi på invånarnas uppdrag, för våra gemensamma mål och för att säkerställa att de politiska beslut som fattas blir verklighet. På så sätt värnar vi demokratin i samhället. Styrningen kan skifta mellan val, men vi är lojala med de beslut som fattas.

Vi främjar allas lika värde 

Vi motverkar diskriminering och bidrar till att alla människor får vara delaktiga i samhället och i vår kommun på jämställda och jämlika villkor.

Vi är EN kommun – förvaltningar, nämnder och bolag i ETT

Vi arbetar tillsammans långsiktigt mot gemensamma mål. Vi visar respekt och underlättar för varandra att lyckas – medarbetare emellan och mellan tjänstepersoner, förtroendevalda och invånare.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".