Till innehållet

Frågor och svar

Är det någon idé att källsortera?

Ja, varje förpackning som kommer in i återvinningssystemet bidrar till utvecklingen av återvinningssystemen, så att ännu fler förpackningar kan bli till nytt material i framtiden. Förpackningar som inte lämnas till återvinning, går istället till förbränning. Genom att källsortera dina förpackningar hjälper du till att spara på jordens resurser och bidrar till ett cirkulärt samhälle

Är det någon idé att sortera eller blandas allt ihop och hamnar på samma ställe ändå?

Ja det är stor nytta att sortera och förpackningarna blandas inte ihop. Förpackningarna måste lämnas till återvinning enligt lag och det granskas av bland annat Naturvårdsverket. 

Måste man diska ur en kladdig förpackning?

Nej, det är en myt. Du behöver inte diska ur förpackningen, det räcker att den är tömd på sitt innehåll. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.

Blandas färgat och ofärgat glas? 

Nej, det är en myt. Allt glas som sorteras på återvinningsstationer eller i miljörum hålls separerade från varandra. Det kan se ut som att glaset blandas vid tömning, men bilen som det töms i har två fack på flaket. Färgat och ofärgat glas hålls separerat i hela processen.

Kan jag som företagare lämna verksamhetens förpackningar på återvinningsstationen?

Nej, återvinningsstationerna är inte anpassade för verksamheter (med undantag för samlokaliserade verksamheter). Det är bara hushåll som får lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna. Driver du en verksamhet eller ett företag vänder du dig till en entreprenör för att få hjälp med hämtning av din återvinning. Det går även bra lämna ditt företags uttjänta pappers-, plast- och metallförpackningar på så kallade mottagningspunkter.

Får förskolor eller skolor lämna förpackningar på återvinningsstationer?

Återvinningsstationerna är bara till för hushållens förpackningar. Förskolor, skolor, andra verksamheter och företag vänder sig direkt till en entreprenör för att få hjälp med hämtning av sin återvinning. Verksamheter som ur ett pedagogiskt syfte vill lära ut hur källsortering och återvinning går till, får besöka våra återvinningsstationer för att lägga förpackningar på avsedd plats i våra behållare. Det gäller verksamheter som förskolor, fritidshem, behandlingshem, SFI-grupper eller liknande.

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".