Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns det möjligheter att ansöka om hemvård. Hemtjänst innebär olika former av stöd och service som underlättar din vardag. Man kan behöva en eller flera insatser. Vid frågor är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare hos oss.

Hemtjänsten är individuellt utformad och ska hjälpa dig att känna dig trygg hemma. Du kan få hemtjänst dygnet runt. Hemtjänsten ska vara av god kvalitet och respektera ditt självbestämmande. Dessutom ska den vara ett meningsfullt stöd i vardagen.

Vill du veta mer?

Välkommen att ta kontakt med Biståndsenheten på telefonnummer 0550-886 04, telefontid 8.30-11.30.

Vad kan jag få hjälp med?

I hemtjänst ingår service och omsorg.

I begreppet service ingår hjälp som underlättar vardagens bestyr. Några exempel är tvätt av kläder och städning samt sociala aktiviteter som promenader. Även trygghetslarm är en serviceinsats. Bergslagens räddningstjänst ansvarar för att trygghetslarmet förmedlas till rätt hemtjänstgrupp eller nattpatrull.

Inköp och utkörning av matlådor sköts via Samhall i Kristinehamn.

I begreppet omsorg ingår hjälp och stöd kring den egna personen. Några exempel är hjälp med på- och avklädning, dusch, tillsyn samt hjälp med toalettbesök.

Hur får jag hemtjänst?

Alla hemtjänstinsatser är biståndsbedömda enligt Socialtjänstlagen. Du som enskild måste därför ansöka om hemtjänst hos en biståndshandläggare. Den som får hemtjänst får inte per automatik hemsjukvård. 

Även du som är yngre än 65 år och har en tillfällig funktionsnedsättning eller sjukdom kan ha rätt till hemtjänst. För mer information och ansökan kontakta en biståndshandläggare. 

Mer information om hemsjukvård hittar du här

I pluslistan längre ner på denna sida hittar du kontaktuppgifter till varje enskild hemtjänstgrupp.

Nattpatrullen

Vad gör nattpatrullen?

Nattpatrullen i Kristinehamns kommun är en del av hemtjänsten som jobbar när alla andra sover. Nattpatrullen arbetar mellan klockan 21.00  och 07.00 varje natt, året runt.

Vi är idag 23 personer som jobbar med att förmedla trygghet och omsorg till dig som har insatser nattetid. De som arbetar i nattpatrullen är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Vi jobbar två och två, och gör hembesök över hela kommunen.

Vem får besök av nattpatrullen?

Du som bor hemma och har behov av personlig omvårdnad på natten eller du som har trygghetslarm i ditt hem och kan behöva akut hjälp på natten.

Nattpatrullen är en biståndsbedömd verksamhet och kräver beslut från vård- och omsorgskontoret. Kontakt tas med den biståndshandläggare som ansvarar för den dag i månaden då du är född.

Du når kommunens biståndshandläggare via socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

Trygghetslarm

Trygghetslarm innebär en trygghet då det alltid finns en person på larmcentralen som svarar. Vid larm får du prata med en person som tar reda på vad du behöver hjälp med. Larmcentralen kontaktar nattpatrullen som i sin tur ska vara hos dig inom 30 minuter.

Trygghetslarmet är till för händelser nattetid som inte kan vänta till morgonpersonalen kommer. Trygghetslarmet ersätter inte hemtjänstinsatser utan är till för akuta situationer, dock inte vid akut sjukdom som kräver sjukvård. Då gäller 112. 

Vill du kontakta nattpatrullen?

Du når gruppen på telefonnummer 0550-885 71.

Chef för Nattpatrullen i Kristinehamns kommun är Sofia Johansson. Du når Sofia på telefonnummer 0550-858 27 eller via mejl.

Hemtjänstgrupper i Kristinehamns kommun

Du når gruppen på telefonnummer 0550-886 71.

Telefontider:

Måndag-söndag, kl 07.00-07.30 samt 13.00-14.00.

Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.

Chef för hemtjänstgruppen i Björneborg är Anna Jansson. Du når Anna på telefonnummer 0550-858 22.

Du når gruppen på telefonnummer 0550-885 18.

Telefontider:

Måndag-söndag, kl 07.00-07.30 samt 13.00-14.00.

Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.

Chef för City Uranus och för den sociala dagverksamheten är Mattias Larsson. Du når Mattias på telefonnummer 0550-858 30.

Du når gruppen på telefonnummer 0550-885 25.

Telefontider:

Måndag-söndag, kl 07.00-07.30 samt 13.00-14.00.

Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.

Chef för City Södra är Mikael Arvidsson. Du når Mikael på telefonnummer 0550-874 15.

Du når gruppen på telefonnummer 0550-882 21.

Telefontider:

Måndag-söndag, kl 07.00-07.30 samt 13.00-14.00. Ej telefontid på helgen.

Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.

Chef för City Norra är Frida Orlinder. Du når Frida på telefonnummer 0550-858 26.

Du når gruppen på telefonnummer 0550-885 17.

Telefontider:

Måndag-söndag, kl 07.00-07.30 samt 13.00-14.00.

Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.

Chef för Djurgårdsgruppen är Anna Karlsson. Du når Anna på telefonnummer 0550-885 15.

Du når gruppen på telefonnummer 0550-886 03.

Telefontider:

Måndag-söndag, kl 07.00-07.30 samt 13.00-14.00.

Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.

Sannagruppens chef heter Victoria Byqvist. Du når Victoria på telefonnummer 0550-858 28.

Du når gruppen på telefonnummer 0550-884 99.

Telefontider:

Måndag-söndag, kl 07.00-07.30 samt 13.00-14.00.

Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.

Chef för Stenstaliden är Gunilla Bäckström. Du når Gunilla på telefonnummer 0550-885 08.

Du når gruppen på telefonnummer 0550-883 00. Det går bra att lämna ett meddelande så ringer vi upp. Vi lyssnar av telefonsvararen varje dag på regelbundna klockslag, det vill säga kl. 06.45, kl. 12.00, kl. 16.00 och kl. 21.00.

Chef för hemtjänstgruppen i Visnum är Eivor Nygren. Du når Eivor på telefonnummer 0550-886 34.

Du når gruppen på telefonnummer 0550-885 12.

Telefontider:

Måndag-söndag, kl 07.00-07.30 samt 13.00-14.00.

Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.

Chef för Ådalen/Ölme är Ann-Louise Sundstrand. Du når Ann-Louise på telefonnummer 0550-885 00.

Du når gruppen på telefonnummer 0550-885 71.

Chef för Nattpatrullen är Sofia Johansson. Du når Sofia på telefonnummer 0550-858 27 eller via mejl.

Kontaktuppgifter

Biståndshandläggare socialförvaltningen

0550-886 04, telefontid 8.30-11.30

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".