Till innehållet

Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns det möjligheter att ansöka om hemvård. Hemtjänst innebär olika former av stöd och service som underlättar din vardag. Man kan behöva en eller flera insatser. Vid frågor är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare hos oss.

Hemtjänsten är individuellt utformad och ska hjälpa dig att känna dig trygg hemma. Du kan få hemtjänst dygnet runt. Hemtjänsten ska vara av god kvalitet och respektera ditt självbestämmande. Dessutom ska den vara ett meningsfullt stöd i vardagen.

Vill du veta mer?

Välkommen att ta kontakt med Biståndsenheten på telefonnummer 0550-886 04, telefontid 8.30-11.30.

Vad kan jag få hjälp med?

I hemtjänst ingår service och omsorg.

I begreppet service ingår hjälp som underlättar vardagens bestyr. Några exempel är tvätt av kläder och städning samt sociala aktiviteter som promenader. Även trygghetslarm är en serviceinsats. Bergslagens räddningstjänst ansvarar för att trygghetslarmet förmedlas till rätt hemtjänstgrupp eller nattpatrull.

Inköp och utkörning av matlådor sköts via Samhall i Kristinehamn.

I begreppet omsorg ingår hjälp och stöd kring den egna personen. Några exempel är hjälp med på- och avklädning, dusch, tillsyn samt hjälp med toalettbesök.

Hur får jag hemtjänst?

Alla hemtjänstinsatser är biståndsbedömda enligt Socialtjänstlagen. Du som enskild måste därför ansöka om hemtjänst hos en biståndshandläggare. Den som får hemtjänst får inte per automatik hemsjukvård. 

Även du som är yngre än 65 år och har en tillfällig funktionsnedsättning eller sjukdom kan ha rätt till hemtjänst. För mer information och ansökan kontakta en biståndshandläggare. 

Mer information om hemsjukvård hittar du här

I pluslistan längre ner på denna sida hittar du kontaktuppgifter till varje enskild hemtjänstgrupp.

Nattpatrullen

Vad gör nattpatrullen?

Nattpatrullen i Kristinehamns kommun är en del av hemtjänsten som jobbar när alla andra sover. Nattpatrullen arbetar mellan klockan 21.00  och 07.00 varje natt, året runt.

Vi är idag 23 personer som jobbar med att förmedla trygghet och omsorg till dig som har insatser nattetid. De som arbetar i nattpatrullen är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Vi jobbar två och två, och gör hembesök över hela kommunen.

Vem får besök av nattpatrullen?

Du som bor hemma och har behov av personlig omvårdnad på natten eller du som har trygghetslarm i ditt hem och kan behöva akut hjälp på natten.

Nattpatrullen är en biståndsbedömd verksamhet och kräver beslut från vård- och omsorgskontoret. Kontakt tas med den biståndshandläggare som ansvarar för den dag i månaden då du är född.

Du når kommunens biståndshandläggare via socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 02.

Trygghetslarm

Trygghetslarm innebär en trygghet då det alltid finns en person på larmcentralen som svarar. Vid larm får du prata med en person som tar reda på vad du behöver hjälp med. Larmcentralen kontaktar nattpatrullen som i sin tur ska vara hos dig inom 30 minuter.

Trygghetslarmet är till för händelser nattetid som inte kan vänta till morgonpersonalen kommer. Trygghetslarmet ersätter inte hemtjänstinsatser utan är till för akuta situationer, dock inte vid akut sjukdom som kräver sjukvård. Då gäller 112. 

 

Hemtjänstgrupper i Kristinehamns kommun

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef 
Mattias Larsson
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer: 0550-88634

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer: 0550-7493 24

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.
Telefonnummer: 0550-88671

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer: 0550-881 18

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef
Ulrika Alfredsson
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-874 15 

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-868 34 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.
Telefonnummer 0550-868 34 

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-881 18

Samordnare

Måndag-fredag 7:00-14:30

Telefonnummer: 0550-7493 89

Chef för Nattpatrullen är Sofia Johansson. Du når Sofia på telefonnummer 0550-858 27 eller via mejl.

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser

Enhetschef 
Sofi Lindberget
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-85826 

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-88631 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.
Telefonnummer 0550-88221

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-88118

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser

Enhetschef
Victoria Byqvist
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-858 28 

Samordnare
Måndag-fredag 06:30 - 14:30
Telefonnummer 0550-886 32 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.
Telefonnummer 0550-886 03

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-881 19

Här finner du telefonnummer till hemtjänstinsatser:

Enhetschef
Frida Orlinder
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-885 08 

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-7493 23 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.
Telefonnummer 0550-884 99 

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-881 19

Här finner du telefonnummer till hemtjänstinsatser:

Enhetschef 
Mattias Larsson
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-886 34. 

Samordnare 
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-886 13 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.
Telefonnummer 0550-883 00 

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-8811 8

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef 
Anna Karlsson
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer: 0550-858 13

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.
Telefonnummer 0550-885 14

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-88118

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef
Chatarina Östin
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-885 00 

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-7493 22 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.
Telefonnummer 0550-885 12

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-881 19

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef 
Daniel Larsson
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer: 0550-858 30

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-886 75 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.
Telefonnummer 0550-885 18

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-881 18

Kontaktuppgifter

Biståndshandläggare stöd, vård och omsorgsförvaltningen

0550-886 04, telefontid 8.30-11.30

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".