Till innehållet

Hemtjänst

Stöd och hjälp

Du som behöver stöd och hjälp för att klara av din vardag kan vända dig till oss på stöd, vård- och omsorgsförvaltningen. Du kan ansöka om hemvård under dygnets alla timmar för att du ska kunna bo kvar i ditt hem och kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vilka hemtjänstinsatser just du kan få bedöms av en biståndshandläggare. Utredningen sker enligt IBIC (Individens behov i centrum). 

Mer information om biståndshandläggning och hur du ansöker hittar du här.

Vissa kommuner erbjuder valfrihet inom äldreomsorgen enligt LOV (lagen om valfrihet). I Kristinehamns kommun tillämpas inte LOV då det inte finns några andra aktörer som erbjuder hemtjänst, du kan alltså endast få hemtjänst i kommunens regi.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Socialstyrelsens broschyr Socialstyrelsen- din rätt till vård och omsorg

Vad kan jag få hjälp med?

Hemtjänsten i Kristinehamn kan hjälpa dig med olika saker utifrån dina specifika behov. Du kan exempelvis få hjälp med personlig omvårdnad, städning och tvätt. Du kan även få hjälp med att komma iväg till en aktivitet, inköp eller få ett trygghetslarm installerat. Läs mer om insatser och trygghetslarm här.

Du har också möjlighet att ansöka om hemsjukvård. Om det finns behov av rehabiliteringsinsatser i hemmet finns möjlighet att få det tillgodosett. Mer information om detta finns här.

Kontaktperson

När du blivit beviljad hemtjänst kommer du att få en eller flera kontaktpersoner som har ett särskilt ansvar för att sköta kontakten med dig. Kontaktpersonerna är personal i den hemtjänstgrupp du tillhör och kommer även att utföra många av de besök som planeras in hos dig.

Fast vårdkontakt

Samordnaren på den hemtjänstgrupp du tillhör kommer att vara din fasta vårdkontakt. Se mer information om kontaktuppgifter och telefontid nedan.

Genomförandeplan

Kontaktpersonerna kommer att tillsammans med dig skriva en genomförandeplan. I genomförandeplanen beskrivs på vilket sätt just du vill ha dina insatser utförda eller om det är något speciellt som är viktigt för dig som övrig personal behöver veta. När det kommer ny personal eller om någonting förändras kommer personalen att veta hur du vill ha dina insatser utförda genom att läsa genomförandeplanen.   

Kontinuitet

Inom hemtjänsten strävar vi efter att ha en hög kontinuitet, det betyder att du ska kunna träffa samma personal i så stor utsträckning som möjligt. Syftet är att du ska känna trygghet genom att du känner igen den personal som kommer till dig.

Vad kostar det?

Kostnaden för hemtjänst och hemsjukvård varierar beroende på vilka insatser du får. Det finns också en maxtaxa som gäller för de flesta av insatserna. Läs mer om avgifter här.

Hemvårdsgrupper i Kristinehamns kommun

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef 
Anne-Li Vidén
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer: 0550-88685

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer: 0550-7493 24

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.
Telefonnummer: 0550-88671

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer: 0550-881 19

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef
T.f. Sofi Lindberget
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-858 26 

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-868 34 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.
Telefonnummer 0550-868 34 

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-881 19

Enhetschef 
Mattias Larsson
Måndag-fredag 08:00-16:00
Telefonnummer 0550-88 634

Samordnare
Måndag-fredag 07:00-14:30
Telefonnummer: 0550-7493 89

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser

Enhetschef 
Sofi Lindberget
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-85826 

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-88631 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.
Telefonnummer 0550-88221

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-881 19

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser

Enhetschef
Victoria Byqvist
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-858 28 

Samordnare
Måndag-fredag 06:30 - 14:30
Telefonnummer 0550-886 32 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.
Telefonnummer 0550-886 03

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-881 19

Här finner du telefonnummer till hemtjänstinsatser:

Enhetschef
Anne-Christine Hedman
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-885 08 

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-7493 23 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.
Telefonnummer 0550-884 99 

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-881 19

Här finner du telefonnummer till hemtjänstinsatser:

Enhetschef 
Anne-Li Vidén
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-886 85. 

Samordnare 
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-886 13 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.
Telefonnummer 0550-883 00 

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-881 19

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef 
Anna Qvist
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer: 0550-858 13

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.
Telefonnummer 0550-885 14

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-88118

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef
Chatarina Östin
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer 0550-88 500 

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-74 93 22 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.
Telefonnummer 0550-88 512

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-88 119

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef 
Daniel Larsson
Måndag-fredag 8:00-16:00
Telefonnummer: 0550-85 830

Samordnare
Måndag-fredag 06:30-14:30
Telefonnummer 0550-88 675 

Hemvårdsgruppen
Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.
Telefonnummer 0550-88 518

Sjuksköterska
Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00
Telefonnummer 0550-88 119

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".