Till innehållet

SCB Medborgarundersökning

Sedan 2021 genomför Kristinehamns kommun vartannat år Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Undersökningen är en attitydundersökning som innehåller frågor om hur invånarna upplever alltifrån skola, vård och omsorg till skötsel av den offentliga miljön och förtroende för kommunen.

I Kristinehamn genomförde vi undersökningen senast år 2023, då 2000 slumpmässigt utvalda kristinehamnare fick möjlighet att vara med och lyfta sina åsikter om bland annat de områden som nämns ovan.

Många kommuner, däribland Kristinehamn, använder resultaten från SCB:s medborgarundersökning i exempelvis verksamhetsutveckling och årsredovisningar.

Våra senaste resultat

Här hittar du Kristinehamns kommuns resultat i medborgarundersökningen (kolada.se)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".