Till innehållet

SCB Medborgarundersökning

2021 genomförde Kristinehamns kommun SCB:s medborgarundersökning, där 1200 slumpvis utvalda kristinehamnare över 18 år fick tycka till om kommunen och dess verksamheter. Några av de områden som undersöktes är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Resultaten från medborgarundersökningen finns att ta del av i databasen Kolada, där du även kan jämföra kommunens resultat med andra kommuner och med rikssnittet.  

Här hittar du Kristinehamns kommuns resultat från medborgarundersökningen 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".