Till innehållet

SCB Medborgarundersökning

I höst kommer Kristinehamns kommun med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) genomföra en medborgarundersökning. Under de närmaste veckorna kommer 2000 slumpmässigt utvalda kristinehamnare att få SCB:s medborgarundersökning hem i brevlådan. Här får invånarna chansen att tycka till om alltifrån skola och omsorg till trygghet. Sista dagen att svara på undersökningen är den 7 november. 

- Det här är en viktig undersökning som delvis ligger till grund för våra prioriteringar, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nilsson. Undersökningen ger oss värdefull information om vad våra invånare tycker, så att vi kan se om vi är på ”rätt spår”. Dessutom får vi möjlighet att jämföra oss med andra kommuner och riket som helhet.


SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras? Vad upplever invånarna har blivit bättre eller sämre jämfört med föregående mätning? Medborgarundersökningen har genomförts sedan 2005 av SCB på uppdrag av Sveriges kommuner och är central för många kommuner då resultat används i verksamhetsutveckling och årsredovisningar.

Kristinehamns kommun har tidigare genomfört medborgarundersökningen år 2010, 2012, 2014 och 2021. Vår ambition är att genomföra undersökningen vartannat år. 

Resultat från senaste undersökning

2021 genomförde Kristinehamns kommun senast SCB:s medborgarundersökning, där 1200 slumpvis utvalda kristinehamnare över 18 år fick tycka till om kommunen och dess verksamheter. Några av de områden som undersöktes är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Resultaten från medborgarundersökningen finns att ta del av i databasen Kolada, där du även kan jämföra kommunens resultat med andra kommuner och med rikssnittet.  

Här hittar du Kristinehamns kommuns resultat från medborgarundersökningen 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".