Till innehållet

Beslut i korthet

Skolnämnden i korthet - juni 2024

Här kommer en kort sammanfattning av skolnämndens senaste sammanträde den 13 juni 2024.

Utbildning och barnomsorg

Kulturnämnden i korthet - juni 2024

Här kommer en kort sammanfattning av kulturnämndens möte 13 juni 2024.

Kulturnämnden

Kulturnämnden i korthet - maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av kulturnämndens möte 16 maj 2024.

Kulturnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 22 maj.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Skolnämnden i korthet - maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av skolnämndens senaste sammanträde den 15 maj 2024.

Skolnämnden

Nämnden för stöd, vård och omsorg i korthet – maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för stöd, vård och omsorgs senaste sammanträde, den 16 maj 2024.

Nämnden för stöd vård och omsorg

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd – maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för arbete, kompetens och välfärds senaste sammanträde, den 15 maj 2024.

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd

Tekniska nämnden i korthet – maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Tekniska nämndens senaste sammanträde, den 15 maj 2024.

Tekniska nämnden

Skolnämnden i korthet - april 2024

Här kommer en kort sammanfattning av skolnämndens sammanträde den 24 april 2024.

Skolnämnden

Kulturnämnden i korthet - april 2024

Här kommer en kort sammanfattning av kulturnämndens möte 19 april 2024.

Kulturnämnden