Till innehållet

Beslut i korthet

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Miljö- och byggnadsnämndens möte den 21 februari 2024.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kulturnämnden i korthet - februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av kulturnämndens möte 14 februari 2024.

Kulturnämnden

Kommunstyrelsen i korthet – februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av kommunstyrelsens senaste möte, 5 februari 2024. 

Kommunstyrelsen

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd i korthet – januari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för arbete, kompetens och välfärds senaste sammanträde, den 31 januari 2024.   

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - januari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Miljö- och byggnadsnämndens senaste sammanträde, den 24 januari 2024.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden i korthet – januari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Tekniska nämndens senaste sammanträde, den 24 januari 2024.

Tekniska nämnden

Nämnden för stöd, vård och omsorg i korthet – januari 2024

På nämnden för stöd, vård och omsorgs sammanträde den 25 januari fattades beslut om bland annat bonus till sommarvikarier och erbjudande om feriearbete.

Nämnden för stöd vård och omsorg

Skolnämnden i korthet - januari 2024

På skolnämndens sammanträde den 11 januari 2024 fattades beslut om nya principer för skolval och en ny kompetensförsörjningsplan klubbades igenom.

Skolnämnden

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd i korthet - december 2023

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för arbete, kompetens och välfärds senaste sammanträde, den 20 december 2023.

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - december 2023

På miljö- och byggnadsnämndens sista möte för 2023 fattades beslut om nya taxor. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden