Till innehållet

Beslut i korthet

Nämnden för stöd, vård och omsorg i korthet – april 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för stöd, vård och omsorgs senaste sammanträde, den 4 april 2024.

Nämnden för stöd vård och omsorg

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd - mars 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för arbete, kompetens och välfärds senaste sammanträde, den 27 mars 2024.

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd

Skolnämnden i korthet - mars 2024

Här kommer en kort sammanfattning av skolnämndens sammanträde den 21 mars 2024.

Skolnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - mars 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Miljö- och byggnadsnämndens möte den 20 mars 2024. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden i korthet – mars 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Tekniska nämndens senaste sammanträde, den 20 mars 2024.

Tekniska nämnden

Kulturnämnden i korthet - mars 2024

Här kommer en kort sammanfattning av kulturnämndens möte 14 mars 2024.

Kulturnämnden

Nämnden för stöd, vård och omsorg i korthet – februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för stöd, vård och omsorgs senaste sammanträde, den 29 februari 2024.

Nämnden för stöd vård och omsorg

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd i korthet – februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för arbete, kompetens och välfärds senaste sammanträde, den 28 februari 2024.

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd

Skolnämnden i korthet - februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av skolnämndens sammanträde den 15 februari 2024.

Skolnämnden

Tekniska nämnden i korthet – februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Tekniska nämndens senaste sammanträde, den 21 februari 2024.

Tekniska nämnden