Till innehållet

Förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Läs förordningen på Riksdagens webbplats.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:
 • från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
 • från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.

Registrerade anläggningar

Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Kristinehamns kommun.

Kristinehamns Värme AB

 • Adress: Arenavägen 10

 • Fastighetsbeteckning: Sköldpaddan 14

 • Koordinater för anläggningen: N 6574892, E 447827

 • Anläggningen togs i drift 1 januari 1994

 • Anläggningstyp: Annan medelstor förbränningsanläggning

 • Effekt: 22 MW

 • Verkningsgrad: 88,3%

 • Reningsutrustningens typ: Elfilter, multicyklon, rökgasrening

 • Antal drifttimmar per år: 8760 Genomsnittligt last vid drift: 11,9%

 • Typ av bränsle som förbränns: Fast biomassa. Andel biomassa: 100%

 • SNI-kod: 35300


Stenstaliden Panncentral, Kristinehamns Värme AB

 • Adress: Stenstaliden 8

 • Fastighetsbeteckning: Rektorn 15

 • Koordinater för anläggningen: N 6576689, E449040

 • Anläggningen togs i drift 1 januari 1996

 • Anläggningstyp: Annan medelstor förbränningsanläggning

 • Effekt: 20 MW

 • Verkningsgrad: 94,7%

 • Reningsutrustningens typ: Ingen

 • Antal drifttimmar per år: 336 Genomsnittligt last vid drift: 5%

 • Typ av bränsle som förbränns: Dieselbrännolja. Andel dieselbrännolja: 100%

 • SNI-kod: 35300

 

Kontaktuppgifter

Miljö- och hälsoskydd - miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
miljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".