Till innehållet

Del av Kvarnbyn 1.6

imagelw4e9.png

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Del av Kvarnbyn 1:6. Planförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 19 juni till 22 september 2023.

Planområdet omfattar cirka 7000 m2 av fastigheten Kvarnbyn 1:6 vid Kvarndammen, fastigheten ägs av Kristinehamns kommun. Planens syfte är att pröva möjligheten att etablera en restaurang inom området.
Detta åstadkoms genom att planlägga marken för centrum och verksamheter. Verksamhetsändamålet läggs till för att göra planen mer flexibel inför framtiden.

Läs mer här:

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöeffekter

PM geoteknik

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".