Till innehållet

Studieekonomi

Du som studerar på Vuxenutbildningen kan söka statligt studiestöd genom CSN. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.

Studiestödspoäng (SSP) utgör grunden för beräkning av ditt studiestöd. Varje kurs ger ett visst antal SSP. För att räknas som heltidsstuderande hos oss ska du ha 400 studiestödspoäng under höstterminen och 450 under vårterminen. Studiestödspoängen beräknas för varje vecka, 20 poäng per vecka.

Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året via CSN:s hemsida. Studiemedel beviljas retroaktivt högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommit till CSN.

Mer information om studiemedel

Studiemedel består av två delar - ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka. Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet, komvux eller yrkeshögskola. Om du läser på grundskole- eller gymnasienivå kan du få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

Här kan du läsa mer på CSNs hemsida.

Studiestarts­stöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på Vuxenutbildningen eller folkhögskola. Här hittar du information om villkor, belopp, ansökan och studieförsäkran.

Här kan du läsa mer på CSNs hemsida.

 

I vissa situationer kan du få en högre bidragsdel och en lägre lånedel inom studiemedlen. Det gäller till exempel om du ska läsa på grundskole- eller gymnasienivå på komvux eller folkhögskola, eller om du ska läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Läs mer på CSNs hemsida.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".