Till innehållet

Personligt ombud

Om du är 18 år eller äldre och har långvariga psykiska funktionshinder, kan du ta hjälp av personliga ombud. Kristinehamns kommun tillhör östra Värmland och här finns idag två personliga ombud som är tillgängliga för kontakt. Ombudens huvudsakliga uppgift är att jobba för att du ska få dina lagliga rättigheter tillgodosedda.

De personliga ombuden jobbar helt fristående och har tystnadsplikt. Tjänsten är kostnadsfri.

Det här kan du få hjälp med

  • Kontakt med gode män eller andra kontaktpersoner i samordningen mellan olika myndigheter, eller andra för dig viktiga personer
  • Råd och stöd
  • Kartläggning av vård- och servicebehov
  • Hjälp vid ansökningar om exempelvis vård, behandling, boende, ekonomi, arbete och sysselsättning
  • Hjälp vid överklagande av beslut

Verksamheten Personligt ombud i Värmland är länsövergripande och leds av en ledningsgrupp med representanter från bland annat kommun, landstinget, försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt brukarorganisationer. Östra distriktet har sitt kontor i Kristinehamn.

Kontaktuppgifter

Åsa Jildesten

054- 540 53 36

Christel Iversen

054- 540 53 39

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".