Till innehållet

Vattenkvalitet och hårdhetsgrad

Vattenkvalitet

Dricksvattnet som produceras vid vattenverken håller en god kvalitet och kontrolleras regelbundet genom både mikrobiologiska och kemiska analyser.

Antalet provtagningar vid respektive verk varierar beroende på hur mycket dricksvatten som produceras på verket. Utöver detta görs egna driftkontroller under reningsprocessen inne i vattenverken, både genom provtagningar och genom olika mätningar.

I Kristinehamns kommun får vi vatten från tre vattenverk, det största i Sandköping förser Kristinehamns tätort, Ölme och Björneborg. De andra vattenverken ligger i Nybble och i Bäckhammar. Läs mer om detta under Vattenverk och reningsverk.

 

Hårdhetsgrad

Hårdhetsgrad mäts kontinuerligt vid alla vattenverk. För vatten mäts hårdhet i tyska grader (˚dH), där 1-6 klassas som mjukt vatten, 6-10 är medelmjukt vatten och 10-21 är hårt vatten.

 I hela kommunen har vi mjukt vatten. I tabellen nedan kan du se vad det är för hårdhetsgrad där du bor. Dosera tvättmedel enligt rekommendation för mjukt vatten om du är ansluten till kommunens dricksvattennät. Använd gärna miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel. 

Område

 ˚dH  

Vattenverk

Kristinehamns centralort, Ölme och Björneborg

 2,4 

Sandköping

     

Bäckhammar

 3,6

Bäckhammar

     

Nybble

 3,4

Nybble

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".