Till innehållet

Betyg och examen på gymnasiet

Betygsskalan sträcker sig från A till F, där A är det högsta betyget och F är ej godkänt.

Till varje ämne finns en ämnesplan som beskriver de kurser som ingår i ämnet. Till varje kurs finns en anvisning om kursens centrala innehåll och vilka betygskriterier som gäller för betygen E, C och A i kursen.

Betygen för avslutade kurser registreras fortlöpande i ett betygsregister. Du får alltså inte ett terminsbetyg, utan istället ett examensbevis eller studiebevis där betygen för alla kurserna redovisas när du är färdig med ditt program. Då finns även betyg från kurser som eleven läst utöver det fullständiga programmet med. Under tiden du går på gymnasieskolan kan du få ett utdrag ur betygsregistret.

Krav för att få högskoleförberedande examen

Har du gått ett högskoleförberedande gymnasieprogram kan du ta en högskoleförberedande examen. Då ska du ha betyg på en utbildning som omfattar 2 500 poäng, varav godkända betyg i
2 250 poäng. Du som tar en högskoleförberedande examen har grundläggande behörighet att söka till universitet och högskola.

I de godkända betygen ska följande kurser ingå:

  • Svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3

  • Engelska 5 och 6

  • Matematik 1b eller 1c.

Dessutom ska ett godkänt gymnasiearbete ingå.

Krav för att få yrkesexamen

Har du gått ett yrkesprogram kan du ta en yrkesexamen och blir färdig att utöva ditt yrke i arbetslivet direkt efter studenten. Då ska du ha betyg på en utbildning som omfattar minst 2 500 poäng, varav godkända betyg i 2 250 poäng.

I de godkända betygen ska följande kurser ingå:

  • Svenska eller svenska som andraspråk 1

  • Engelska 5

  • Matematik 1a

  • Programgemensamma kurser om 400 poäng.  

Dessutom ska ett godkänt gymnasiearbete ingå.

Det finns alltid en möjlighet att få en högskoleförberedande examen på ett yrkesprogram genom att läsa specifika kurser. För att få högskoleförberedande behörighet om du läser ett yrkesprogram krävs godkända betyg i kurserna engelska 6, svenska 2, svenska 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3. Grundläggande behörighet för ansökan till högskola och universitet har den som har högskoleförberedande examen.

Gymnasiesärskolebevis

På gymnasiesärskolan får du betyg efter varje avslutad kurs och vid utbildningens slut.

I gymnasiesärskolebeviset finns alla påbörjade kurser med, både de som eleven avslutat och fått betyg i och de som eleven inte fått betyg i. För de elever som fullföljt ett fullständigt nationellt program ska det framgå att eleven har uppnått alla de 2500 gymnasiesärskolepoäng som en fullständig utbildning består av.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".