Till innehållet

Dödsboanmälan

När någon avlider uppstår en juridisk person, benämnt dödsbo, som innefattar den avlidnes tillgångar och eventuella skulder. Ansvaret för att förvalta dödsboet har dödsbodelägare, det vill säga den eller de som har arvsrätt efter den avlidne, vanligtvis barn eller maka/make. Dödsbodelägare är skyldiga att upprätta en bouppteckning och inom fyra månader sända den till Skatteverket. I vissa fall kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckning (se nedan). 

Det finns även vissa praktiska saker som är viktiga för dödsbodelägare att tänka på vid ett dödsfall:

 • Kontakta banken för att spärra den avlidnes bankkonton
 • Stoppa eventuella autogirobetalningar
 • Betala inga räkningar innan bouppteckning/dödsboanmälan är gjord
 • Undersök vilka tillgångar som finns i dödsboet (exempelvis fastighet, mark, bohag, fordon, aktier, försäkringar, saldo på bank- eller betalkort, överskjutande skatt)

Bouppteckning

En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska inom fyra månader efter dödsfallet lämnas in till Skatteverket. En begravningsbyrå, advokat eller jurist kan hjälpa dig med att göra en bouppteckning om du inte vill eller kan göra den själv. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om bouppteckning samt ladda ner bouppteckningsblanketter.

Dödsboanmälan

I vissa fall kan en dödsboanmälan göras istället för bouppteckning, till exempel om det inte finns tillgångar i dödsboet som räcker för att betala begravningen eller andra kostnader i samband med dödsfallet.

Detta krävs för att socialförvaltningen ska kunna göra en dödsboanmälan:

 • Att det inte finns några tillgångar kvar i dödsboet efter det att hela eller delar av begravningen är betald
 • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt
 • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Kristinehamns kommun
 • Att ärendet inte är alltför komplicerat (t.ex. genom testamente eller oklarheter kring tillgångarna i boet)

Dödsboanmälan - ansökan och kontaktförfrågan

Den som företräder dödsboet/den som har kännedom om dödsboet kan få prövat om socialförvaltningen kan göra en dödsboanmälan. En dödsbohandläggare undersöker sedan, med hjälp av handlingar som den anhörige inkommit med, om förutsättningar finns för att göra en dödsboanmälan. 

Du kan skicka in en ansökan och kontaktförfrågan via vår e-tjänst.

Starta kontaktförfrågan via e-tjänsten

 

Viktigt att tänka på vid hantering av ett dödsbo:

 • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan eller bouppteckningen är klar. Meddela fordringsägare att en dödsboutredning pågår för att undvika påminnelser eller utskick av nya räkningar.
 • Begravningskostnader är en prioriterad utgift. Därför ska tillgångarna i dödsboet i första hand användas till att betala begravningen.
 • Saknas tillgångar till annat än begravningskostnader ska eventuella skulder avskrivas. Detta sker genom att dödsbodelägare kontaktar fordringsägarna och bifogar kopia på dödsboanmälan. Dödsbodelägare ärver inte den avlidnes skulder.
 • Spara alla kvitton gällande begravning och avyttringskostnader.
 • Om personen vid dödsfallet var gift tas hänsyn till vilket ekonomiskt utrymme den efterlevande makan/maken har att bidra till begravningskostnader.
 • Kontakta övriga dödsbodelägare för att samverka kring hanteringen av boet. Dödsbodelägare har ett gemensamt ansvar att förvalta dödsboet.
 • På efterlevandeguiden.se finns råd och tips vad man bör tänka på när någon nära anhörig eller släkting gått bort. Likaså finns matnyttig information att inhämta hos Skatte- och Konsumentverket.

Ekonomisk hjälp till begravningen?

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialförvaltningen. För att få ekonomisk hjälp krävs att kostnaderna är skäliga. Bistånd till begravning kan beviljas upp till ett halvt prisbasbelopp (26 250:- för år 2023) efter att tillgångarna i dödsboet frånräknats. Det halva prisbasbeloppet ska täcka samtliga kostnader i samband med begravningen, exempelvis förrättning, annons, transport, kista och gravsten. Kostnader överstigande ett halvt prisbasbelopp får betalas av den som beställt begravningen.

 

Vill du veta mer?

Vid frågor kontakta Navigatorcenter på telefon 0550-884 00. När det gäller ansökningar eller förfrågningar kring dödsbon och/eller begravningskostnader har vi telefontider måndag och torsdag klockan 08.30-09.30 och nås på telefonnummer 0550-858 70.

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".