Till innehållet

Studier i annan kommun

Om du ska studera i en annan kommun än Kristinehamn kan du få ekonomiskt stöd. För att få bidrag krävs att:

  • du är folkbokförd i Kristinehamns kommun

  • du fyller högst 19 år det året du ansöker om bidrag.

Inackorderingstillägg

Om reseavståndet från ditt hem till skolan är minst 40 km kan du beviljas inackorderingstillägg. Om du söker till en kommunal gymnasieskola så ansöker du om inackorderingsbidrag hos din hemkommun. Ska du studera på en riksinternatskola, folkhögskola eller en fristående gymnasieskola så ska du istället ansöka inackorderingstillägg hos CSN. Inackorderingstillägget får du under den tid du studerar, det vill säga i 9 månader per år.

Läs mer om inackorderingsbidrag på CSN:s hemsida

Resebidrag

Du som har minst sex kilometer resväg till skolan/praktikplatsen får ett busskort kostnadsfritt. Om allmänna kommunikationer saknas kan du få en kontant ersättning. Vid mer än sex kilometer till busshållplatsen kan du söka ett kontant bidrag.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".