Till innehållet

När barn är brottsoffer

Barnhus i Värmland samordnar insatser för våldsutsatta barn. Under samma tak möter barn som misstänks vara utsatta för övergrepp utredare och övrig personal i en trygg och anpassad miljö. Utredningarna är särskilt anpassade och barnet slipper slussas mellan myndigheter och förhöras vid flera tillfällen.

På Barnahus finns specialister från de samverkande myndigheterna: åklagare, socialsekreterare, polis, läkare och kurator. Förhören hålls i en miljö som snarare påminner om ett hem än en kontorsmiljö. I anslutning till förhörsrummet finns ett medhörningsrum där åklagare, utredare och  ombud förutom att lyssna på förhöret kan ställa frågor. Detta gör att barnet inte behöver upprepa sin berättelse i onödan.

Barnahus i Värmland är ett samarbete mellan länets sexton kommuner, landstinget, polis och åklagare. Verksamheten är bemannad av två samordnare som är socialsekreterare med lång erfarenhet.

Till grund för barnahusets utredningar ligger en länsövergripande rutin mot familjevåld med vägledande rutiner för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp relaterat till familjevåld.

Här hittar du mer information om Barnahus:
Här kan du se en film om Barnahus
Information till föräldrar om Barnahus
Information till trygghetspersoner om Barnahus
Att möte barn som berättar om brott

Barnahus i Värmland finns på Malmtorgsgatan 4 i centrala Karlstad.

Ta gärna kontakt om du behöver mer information!

Kontaktuppgifter

Cathrine Kvarnström - samordnare
cathrine.kvarnstrom@karlstad.se

054-540 49 11, 070-632 00 28

Anna Mellring - samordnare
anna.mellring@karlstad.se

054-540 49 09, 070-637 00 22

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".