Till innehållet

Riskavfall

Riskavfall från verksamheter får inte lämnas på återvinningscentralen. Exempel på riskavfall är sprutor, kanyler, smittförande, läkemedel eller läkemedelsförorenat. Det finns ett insamlingssystem för riskavfall som du som företagare kan ansluta dig till. Kontakta renhållningsavdelningen för rådgivning och priser. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".