Till innehållet

Lämna vattenmätarställning

Du som har kommunalt vatten kan lämna din vattenmätarställning direkt på webben. Lämnar du mätarställningen regelbundet så stämmer dina fakturor bättre med din verkliga förbrukning. Vi rekommenderar att du läser av mätaren en gång i halvåret. 

Du behöver ange ditt kundnummer och person-/organisationsnummer (observera att det ska vara två nollor före organisationsnummer). Kundnumret finns på dina fakturor. Ange ny mätarställning och avläsningsdatum. Granska och godkänn din inmatning. När du loggar in accepterar du att dina personuppgifter registeraras av oss. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

När du loggar in får du också tillgång till: 

  • Förbrukningshistorik – se hur mycket vatten du förbrukar per år och månad.
  • Fakturahistorik – se en översikt och ladda ner dina fakturor.
  • Abonnemangshistorik, se dina tidigare avlästa mätarställningar och andra händelser som rör din vattenmätare.
  • Registrering av din aktuella mätarställning när det är dags för avläsning av vattenmätaren.
  • Sammanställning över abonnemang, både vatten/avlopp och renhållning
  • Möjlighet att uppdatera dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefon/mobilnummer

Om du inte använder självservicen via webben så kan du registrera mätarställningen genom att kontakta Kund- Marknad VA på telefon 0550-881 09.

Hur läser jag av vattenmätaren?

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år. Utifrån avläsningen beräknas en årsförbrukning som ligger till grund för mellanliggande debiteringar av vattenförbrukningen. Om mätarställningen inte rapporteras minst en gång varje år finns risk att skillnaden mellan den beräknade och den fakturerade förbrukningen blir stor, vilket kan innebära onödiga överraskningar när du får din faktura.

Vattenmätaren sitter vanligt vis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Hur du läser av din vattenmätare beroende på vilken sorts mätare du har eftersom utseendet på mätaren kan variera.

Mätarställningen som du ska redovisa visas i räkneverket med siffror. Om du har en vattenläsare där den sista delen av räkneverket är rödmarkerat så ska de röda siffrorna inte räknas med. De markerar endast decimaler. 

Problem med att läsa av mätarställning?

Om du har problem med att läsa in din mätarställning, kontakta oss så hjälper vi dig. 

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".