Till innehållet

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - december 2023

På miljö- och byggnadsnämndens sista möte för 2023 fattades beslut om nya taxor. 

Ändrade taxor för 2024

På Miljö- och byggnadsnämnden den 13 december beslutades att alla taxor ska justeras enligt prisindex. Nämnden beslutar att höja alla avgiftsbelopp (fasta avgifter och timavgifter) inom miljöbalkens-, livsmedelslagens-, geodata- och plan- och bygglagens områden med 4,3%. De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2024.

Övriga ärenden

Övriga ärenden som behandlades var delegationsbeslut, verksamhetsplan och tillsynsplan för 2024.

Vill du veta mer?

Här hittar du protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden