Till innehållet

Familjestöd

Stöd och behandling för familjer

Ibland behöver man reda i saker som känns jobbiga. Familjestödet finns till för föräldrar, barn och ungdomar i behov av att hitta sätt att hantera svårigheter i vardagen. Samtal och behandling kan ske enskilt och/eller ihop med andra i familjen. Allt utifrån era behov.

Familjestöd är en beviljad insats som kan innebära krissamtal, samtal om föräldrarollen som att få generella tips och vägledning. Stödet kan även innebära stöd vid umgängen mellan förälder och barn som beslutas av handläggare på barn och unga eller via familjerätten.

Familjebehandling är beviljad insats utifrån en utredning av familjens behov då man synliggjort förändringsbehov och upprättat mål tillsammans med en handläggare. Familjebehandling är en insats där man som familj deltar aktivt och arbetar med behandlare i samtal men också övar på nya färdigheter mellan behandlingstillfällen. Familjebehandling är en insats som beviljas när man upplever att det finns motivation och mottaglighet hos familjemedlemmar, då det är viktigt att det avsätts tid för det förändringsarbete en behandling innebär.

Hur lång en behandling är bestäms tillsammans med behandlare och handläggare, med målen och val av metod som underlag.

Vi familjebehandlare på familjestödet har gedigen kompetens med bred kunskapsbas. Tillsammans har vi mångårig erfarenhet med olika inriktningar. Vi är socionomer, beteendevetare och KBT-terapeuter. Vi arbetar efter Socialstyrelsens rekommenderade behandlingsmetoder till exempel: ICDP, MI, FFT,KBT, REPULSE, A-CRA, Projekt Support, PYC, Växa i Värmland, Förälder på avstånd och Trappanmodellen.

Familjebehandlarna är även gruppledare i kommunens stödgrupper för barn Slussen, Växthuset och Skilda Världar.

För att bli erbjuden en behandlingsinsats, stödinsats eller gruppverksamhet kan man göra en egen ansökan genom att kontakta Navigatorcenter för att få vidare hjälp.

Navigatorcenter finns på gallerian Vintergatan, Nya Kyrkogatan 19, våning 3.

Måndag 09.30-16.00
Tisdag 09.30-16.00
Onsdag 09.30-16.00
Torsdag 09.30-16.00
Fredag 09.30-11.45

Telefon: 0550-884 00

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".