Till innehållet

Välkommen till Slussen

Är du en kämpande förälder som känner att du inte riktigt räcker till och har svårt att få vardagen att gå ihop? Nu startar en ny omgång av föräldragruppen Slussen.

 

Är du en kämpande förälder som känner att du inte riktigt räcker till och har svårt att få vardagen att gå ihop? Det finns många som du, och det är just ni som är välkomna till vår grupp Slussen.

Slussas in i värme, gemenskap och delaktighet, och slussas ut med ny kraft, nya perspektiv och kanske några nya vänner.

Hur?

Vi äter tillsammans och delar sedan upp oss i en barngrupp och en vuxengrupp. Utifrån olika
teman diskuterar vi vuxna sedan livet, dess utmaningar och glädjeämnen. Du väljer själv hur
mycket du vill dela med dig av i samtalen, eller om du bara vill delta genom att lyssna. Barnen tas
om hand av kompetent personal i öppna förskolan och får leka, pyssla och kanske prata om
samma teman, fast på barns vis.

För vem?

Gruppen är till för föräldrar till barn i förskole- och grundskoleålder. Barnen följer med till
träffarna de gånger de kan. Det är alltså inget hinder om dina barn inte bor hos dig på heltid.

När?

6 träffar med start onsdagen den 4 oktober 2023, klockan 17.00-19.00.

Var?

Svenska kyrkans församlingshem i Kristinehamn (Nya Kyrkogatan 3, 681 31 Kristinehamn).

Om oss

Slussen är ett samarbete mellan Kristinehamns kommun och Svenska Kyrkan i Kristinehamn.
Ledare för gruppen är Johanna Larsson (diakon) och Caisa Pollack (diakoniassistent) från
Svenska kyrkan tillsammans med socialsekreterarna Pia Borgwardt och Sandra Ruuth från
Kristinehamns kommun. Vi har alla tystnadsplikt.

Begränsat antal deltagare – anmäl intresse till oss senast 20 september så kommer vi sätta
samman en lämplig grupp med deltagare.

Kontaktuppgifter och anmälan:

sandra.ruuth@kristinehamn.se, 072-0837168.

Vid frågor – tveka inte att kontakta oss!