Till innehållet

Politiskt uppdrag - påbörja eller avsluta

Här kan du anmäla din kanditatur för förtroendeuppdrag eller avsäga dig ditt pågående förtroendeuppdrag.

Kommunsekreteraren hanterar ärendet och meddelar berörd gruppledare och nämndsekreterare. Ärendet hanteras sen i kommunfulllmäktige. 

Anmäla eller säga upp förtroendeuppdrag

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".