Till innehållet

Nämnden för stöd, vård och omsorg i korthet – april 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för stöd, vård och omsorgs senaste sammanträde, den 4 april 2024.

Ansökan Statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Nämnden fick skriftligen ta del av ansökan om statsbidrag som skickats till Socialstyrelsen avseende projekt för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

I ansökan lyfts fem aktiviteter som förvaltningen vill använda bidraget till, i syfte att minska äldres ensamhet och främja social inkludering:

  1. Seniorlots: En ny yrkesroll på mötesplats Uranus för att välkomna och stödja äldre, både fysiskt och via telefon. Seniorlotsens uppgifter inkluderar organisering av aktiviteter, ledsagning och att vara en kontaktpunkt för äldre.
  2. Besökshundar: Ger positiva hälsoeffekter genom informella besök. De schemalagda träffarna ger enskilda seniorer och grupper möjlighet att interagera med hundarna.
  3. Digital inkludering: Samarbeten med digitala lotsar för att öka äldres digitala delaktighet. Inkluderar skapande av ett "digicafé" och digitala friskvårdsaktiviteter, ofta ledda av ungdomar, för att främja intergenerationellt utbyte.
  4. Ledsagning till aktivitet: Fokus på att hjälpa äldre att delta i sina intressen genom att erbjuda en ledsagningsservice i samarbete med volontärorganisationer som LivÅLust, Röda Korset Kristinehamn och Svenska kyrkan. Målet är att erbjuda både socialt och praktiskt stöd för att underlätta deltagande i önskade aktiviteter.
  5. Ung omsorg: Samarbeten mellan ungdomar och kommunens särskilda boenden för att öka social samvaro genom gemensamma och individuella aktiviteter. Projektet erbjuder ungdomar arbetsmöjligheter och syftar till att öka intresset för arbete inom äldreomsorgen.

Övriga ärenden

Andra ärenden som avhandlades under nämnden för stöd, vård och omsorgs senaste sammanträde var bland annat återrapportering delade turer och återrapportering åtgärdsplan hemtjänst.

Vill du veta mer? Läs protokollet genom att klicka här.