Till innehållet

Agera Värmland

Upplever du dig diskriminerad eller har du frågor om diskriminering? Då kan du vända dig till Agera Värmland för att få hjälp. Agera Värmland är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation där Kristinehamns kommun är medlem.

Agera Värmland har som uppgift att arbeta för mänskliga rättigheter och att demokratins idéer blir ledande inom samhällets olika områden. De utgår från - och verkar för - principen om alla människors lika värde, rättigheter och värdighet samt ett samhälle fritt från diskriminering och hot mot våra demokratiska värden.

De arbetar med kurs- och seminarieverksamhet och opinionsbildning samt att ge råd och stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade eller har frågor om diskriminering. De arbetar också förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism genom kunskapshöjande insatser om våldsbejakande extremism.

Läs mer på Agera Värmlands hemsida.

Kontaktuppgifter

Agera Värmland
diskriminering@ageravarmland.se

070-788 59 31 (Telefontid måndag - fredag 09:30 – 11:30)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".