Till innehållet

Administrativa nämnden (gemensam)

Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors har en gemensam administrativ nämnd som har uppdraget att hantera löneadministrationen. Nämnden är placerad i Kristinehamn.

Lönecentrum 

Lönecentrum östra Värmland ska administrera löner för de kommuner som ingår iden gemensamma nämnden, samt för deras kommunala bolag och Bergslagens räddningstjänst (BRT). I detta ingår lönehandläggning, support inom verksamhetsområdet, statistik, utdata och systemförvaltning av lönesystemet. Förutom löner betalar man ut ersättning till kontaktfamiljer och arvoden till förtroendevalda. Kontaktuppgifter till lönecentrum finns längst ner på sidan. 

Tider och representanter

Administrativa nämnden sammanträder dessa dagar 2020:

  • 29 januari
  • 3 april

Sammanträden för hösten 2020 beslutas i april. 

Ledamöter

Ewa Wiklander (L), ordförande, Kristinehamn

Hans Jildesten (S), Storfors

Per Gruvberger (S), Filipstad

Linda Brunzell (M), Karlskoga

Ersättare

Bjarne Olsson (S), Kristinehamn

Christer Olsson (M), Filipstad

Liselotte Eriksson (S), Karlskoga

Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S), Storfors

Kontaktuppgifter

Lönecentrum
lonecentrum@kristinehamn.se

0550-86960

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".