Till innehållet

Administrativa nämnden (gemensam)

Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors har en gemensam administrativ nämnd som har uppdraget att hantera löneadministrationen. Nämnden är placerad i Kristinehamn.

Lönecentrum 

Lönecentrum östra Värmland ska administrera löner för de kommuner som ingår iden gemensamma nämnden, samt för deras kommunala bolag och Bergslagens räddningstjänst (BRT). I detta ingår lönehandläggning, support inom verksamhetsområdet, statistik, utdata och systemförvaltning av lönesystemet. Förutom löner betalar man ut ersättning till kontaktfamiljer och arvoden till förtroendevalda. Kontaktuppgifter till lönecentrum finns längst ner på sidan. 

Tider och representanter

Administrativa nämnden sammanträder följande dagar under 2024. Tiden är klockan 13.15 om inte annat anges.

  • 20 februari
  • 9 april
  • 10 september
  • 26 november

Ledamöter

Monica Gustavsson (C), ordförande, Kristinehamn

Anna Danielsson (M), Karlskoga

Christer Olsson (M), Filipstad

Martina Eriksson (M), Storfors

 

Ersättare

Ewa Wiklander (L), Kristinehamn

Jonas Sandström (S), Karlskoga

Åsa Hååkman Eriksson (S), Filipstad

Jimmy Pettersson (V), Storfors

Kontaktuppgifter

Lönecentrum
lonecentrum@kristinehamn.se

0550-86960

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".