Till innehållet

Om val

Den andra söndagen i september vart fjärde år hålls alltid ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Vart femte år hålls val till Europaparlamentet. Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. 

I regeringsformen, som är en av våra grundlagar, står det att all makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. 

Folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Det svenska valsystemet bygger på allmän och lika rösträtt samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta. I Sverige äger följande val rum: 

  • till riksdagen

  • till regionfullmäktige

  • till kommunfullmäktige

  • till Europaparlamentet

Val vart fjärde och femte år

Vart fjärde år, andra söndagen i september, hålls alltid ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Vart femte år i maj hålls val till Europaparlamentet. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag. I Sverige äger alltid valet till Europaparlamentet rum på en söndag.

Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, region- eller kommunfullmäktige bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Valnämnden

Det är valnämnden som ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. På valnämndens sida kan du läsa mer om vilka som är representanter i Kristinehamn.

Vem får rösta?

För att ha rösträtt, och därmed får lov att rösta, måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller för alla val i Sverige. Utöver det gäller lite olika regler för de olika valen.

Du får rösta till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du får rösta till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/region

  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och region.

  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Information in other languages

You will find information in languages other than Swedish about how to vote at val.se.

Information till partier

Valnämnden i Kristinehamns kommun har beslutat att valsedlar för de partier som anmält deltagande i valet men som inte valnämnden är skyldig att lägga ut, själva ansvarar för att överlämna sina valsedlar till röstnings- och vallokaler. Det är även dessa partiers ansvar att se till så valsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår.

Valmyndighetens hemsida finns information till dig som företräder ett parti. Här får du bland annat veta hur du registrerar en partibeteckning samt vad partiet behöver göra för att ställa upp i ett val.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".