Till innehållet

Älvängsparken

Parken sträcker sig längs med Lötälven från Västra Ringvägen och ut mot Kurlandaallén. Lekplats och gott om plats för bollspel finns i denna relativt centrala park. Längs med Älvängsgatan växer en oxelallé som ramar in parken ner mot vattnet. Det här är ett vackert och populärt rekreationsstråk.

Visa parken i vår digitala karta

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".