Till innehållet

Markupplåtelser

Kommunen kan upplåta mark- och vattenområde för olika ändamål under förutsättning att det är lämpligt med hänsyn till platsen och kommunens planer för området. Det kan handla både om ändamål som är av tillfällig, tidsbegränsad karaktär men även ändamål som är av stadigvarande karaktär som exempelvis mark för ledningar, verksamheter, fritidshus och bryggor. Villkoren för upplåtelserna regleras i skriftliga upplåtelseavtal. 

Mark- och exploateringsfunktionen på kommunen ansvarar för handläggningen av markupplåtelser i form av arrenden med mera, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Vid tillfälliga markupplåtelser på offentlig plats hittar du mer information om detta här.

Det är inte tillåtet att använda kommunens mark på ett sätt som avgränsar allmänhetens tillgång till marken utan lov, här kan du läsa mer om vad som gäller för olovlig användning av kommunal mark.

Nedan kan du läsa kommunens olika styrdokument för upplåtelse av mark- och vattenområden: 

Kontaktuppgifter

Lars-Eric Engström - mark- och exploateringsingenjör
larseric.engstrom@kristinehamn.se

0550-881 74

Johanna Ivarsson - mark- och exploateringshandläggare
johanna.ivarsson@kristinehamn.se

0550-881 82

Anna Johansson - mark- och exploateringshandläggare
Anna.Johansson1@kristinehamn.se

0550-882 52

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".